Udostępnij

500+ na pierwsze dziecko w 2020 roku. Jak złożyć wniosek, przepisy oraz zmiany

adorable-baby-babysitter-1257110

Ustawa o 500+ podzieliła Polaków, stanowiąc często za punkt sporu. My jednak pominiemy ten aspekt, skupiając się na samej charakterystyce ustawy, wskazując najważniejsze jej punkty oraz drodze do wnioskowania o udzielenie tej pomocy finansowej. Kto może skorzystać z 500+? Kiedy przysługuje on na pierwsze dziecko? Jakie zmiany w 500+ przyniósł ten rok? Spróbujmy odpowiedzieć na wszystkie powyższe informacje, obalając przy okazji najważniejsze i najczęściej powielane mity.

Nowe 500+?

Partia rządząca wprowadza nowy zapis, mówiący o przysługiwaniu 500+ na pierwsze dziecko. Wnioski te składamy od 1 lipca 2019 roku, przystępując tym samym do poszerzonej wersji programu. Nowa wersja jest zdecydowanie bardziej przychylna dla rodziców, którzy posiadają już jednego potomka. Oto kilka najważniejszych informacji, które zmieniają dotychczasowy program 500+.

 1. Nowa ustawa przewiduje dofinansowanie 500+ dla wszystkich dzieci i młodzieży do 18 roku życia
 2. Dochód rodziny przestaje być elementem decydującym o przysługującym dofinansowaniu
 3. Pieniądze zostaną wypłacone po kilku miesiącach, z wyrównaniem do lipca włącznie
 4.  Wniosek można składać również drogą elektroniczną i tradycyjną. Tą drugą należy złożyć wniosek 1 sierpnia
 5. Od momentu narodzin dziecka, rodzic będzie miał 3 miesiące na złożenie wniosku o 500+
 6. Zachowana będzie ciągłość dofinansowania również po śmierci rodzica, na którego złożone zostało świadczenie. Pieniądze z automatu przekazywane są drugiemu rodzicowi.
 7.  Samotny rodzic nie musi już (co stanowi znaczną zmianę w porównaniu z dotychczasowymi przepisami) składać dokumentu potwierdzającego, że wystąpił o alimenty.
 8. Prawo do dofinansowania 500+ mają mieć również wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych (np. domy dziecka). O takie dofinansowanie musi wystąpić dyrektor placówki, wnioskując o pieniądze dla każdego wychowanka do 18 roku życia
 9. Ograniczono znacznie biurokrację, a nieodebranie informacji o przyznanym programie nie wstrzymuje procesu.
 10. 500+ nie jest wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do otrzymywania innych świadczeń
 11. Jeżeli rodzic przebywa za granicą i pobiera tam inne świadczenia – musi o tym powiadomić danego wojewodę.

Wniosek 500+

Złożenie wniosku na 500+ wystąpić może na dwa różne sposoby: elektronicznie lub tradycyjnie. Ta pierwsza opcja obejmuje:

 •  strona empatia.mrpips.gov.pl
 • bankowość elektroniczna
 • platforma PUE ZUS
 • a druga – osobistą wizytę w urzędzie.

Jeśli wolimy złożyć wniosek online – opcja ta dostępna jest od 1 lipca 2019 roku. Oczywiście zawsze pozostaje alternatywa, w postaci składania wniosków osobiście.

Wzory dokumentów, koniecznych do zgłoszenia chęci dofinansowania, dostępne są stronie internetowej ministra oraz w Urzędach Gminy. We wnioskach tych musimy podać min: imię, nazwisko, PESEL, serię i dokument tożsamości, obywatelstwo i stan cywilny. Niezbędny także okaże się być akt urodzenia naszego dziecka. W przypadku kilku dzieci, na które wnioskuje się o 500+ należy umieścić wszystkie informacje na jednym wniosku.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!