Agrobiznes w Polsce – przewidywania i rzeczywistość

tobacco-1831799_1920

Przeprowadzane w ostatnich latach badania wskazują, iż agrobiznes jest jednym z determinantów wzrostu gospodarczego. W krajach, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004 roku przemiany struktury agrobiznesu idą w pożądanym, pozytywnym dla rozwoju państwa kierunku. Między innymi dzięki temu wzrasta znaczenie przemysłu spożywczego, które stopniowo zastępuje rolnictwo. Ostatecznie dostosowanie do tendencji występujących w krajach o wyższy poziomie rozwoju społecznego i gospodarczego to główne zadanie agrobiznesu.

Jak dokładnie wygląda jego zakres i na jakim poziomie funkcjonuje on w naszym kraju?

Agrobiznes co to?

Najprościej mówiąc agrobiznes to zbiór różnych działań człowieka, które mają na celu wytworzyć finalne produkty żywnościowe – zaczynając od pozyskiwania surowców pierwotnych, po gotową żywność i zaopatrywanie w produkty danego konsumenta.

W skład agrobiznesu wlicza się więc m.in:

  • przemysł wytwarzający środki produkcji dla rolnictwa,
  • rolnictwo (pojmowane jako wytwarzanie surowców żywnościowych),
  • skup surowców rolnych,
  • rybołówstwo,
  • leśnictwo,
  • przemysł spożywczy
  • handel żywnością – zarówno hurtowy, jak i detaliczny,
  • agroturystyka.

Co ciekawe, pojęcie agrobiznesu pojawiło się pierwszy raz w połowie poprzedniego wieku, w pracy jednego z amerykańskich naukowców.

Jak to wygląda w Polsce?

Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu w sposób lokalny. Jak wyglądają te działania na terenie naszego kraju?

Polski agrobiznes przechodził wiele zawirowań, ale największy postęp odnotowano razem z przechodzeniem gospodarki powojennej w kolejne fazy rozwoju. Tak oto w gospodarce scentralizowanej mieliśmy do czynienia ze sprawnie funkcjonującym kompleksem gospodarki żywieniowej.

Gospodarka wolnorynkowa zaś w naturalny sposób doprowadziła do ewolucji gospodarki żywnościowej i właściwie to dzięki niej agrobiznes stał się samodzielnym podsystemem naszej gospodarki narodowej.

Warto jednak podkreślić, że polski agrobiznes spotyka się z wieloma zagrożeniami i przeszkodami. Te bariery wynikają m.in. z niedostatecznej technologii, niedostatecznych środków finansowych, trudności w ściąganiu należności, w ograniczonym dostępie do kredytów, w braku surowców oraz w braku odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej.

Badania i statystyki wskazują, że w Polsce zauważalna jest powolna, aczkolwiek ukierunkowana tendencja, przyczyniająca się do rozwoju agrobiznesu. Ponadto, w krajach o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego przemiany te są znacznie wolniejsze niż w krajach Europy Zachodniej.

A jak będzie?

Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bowiem kierunek i tempo rozwoju uzależnione jest od wielu, czasem niezależnych, czynników. Rozwój w dużym stopniu podlega polityce makroekonomicznej, która obejmuje decyzje w zakresie inwestycji zagranicznych, regulacji importu i eksportu, propagowania polityki proinwestycyjnej, budowaniu i modernizowaniu infrastruktury, świadczeń i systemów motywacyjnych, a także tendencji do edukacji i powiększaniu swojej dotychczasowej wiedzy z zakresu nowoczesnych rozwiązań.

Ostatecznie więc wdrażanie nowoczesnych technik wytwórczych, stosowanie informatyki i nowoczesnych technik zarządzania powinniśmy traktować jako priorytet, jeśli chcemy zachować tą tendencję wzrostową.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!