Co to jest upadłość konsumencka? Najważniejsze informacje

entrepreneur-593372_1920

Wbrew niechlubnej opinii, upadłość konsumencka to idealny sposób, aby “wyjść na prostą” i wspomóc swoje finansowe działania. O ile często unikamy tego kroku, o tyle jest to jeden z doskonałych sposób na załatanie dziury budżetowej. To często doskonały sposób by oddać należność wierzycielowi lub stopniowo spłacić ciążący nam dług. Mając na uwadze iż ogłoszenie upadłości dla wielu usłane jest tajemniczością i szeregiem pytań, zebraliśmy najczęściej zadawane pytania i odpowiemy na nie w poniższym materiale. To w nim dowiesz się min. jakie są konsekwencje upadłości, kiedy sąd nie zgadza się z naszym wnioskiem i co właściwie ów dokument powinien w sobie zawierać.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego, z którego skorzystać mogą jedynie konsumenci i osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą. Jak łatwo się domyśleć – podstawą do ogłoszenia upadłości jest niewypłacalność. Jeśli więc nie jesteś w stanie terminowo i systematycznie spłacać zobowiązań, upadłość może być doskonałym rozwiązaniem, aby oddłużyć danego konsumenta. Umorzenie dotyczyć może zarówno całego zadłużenia, jak i jej części (Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe).

Wniosek o upadłość konsumencką – jak go złożyć?

Aby ogłosić upadłość konsumencką należy złożyć odpowiednio sporządzony wniosek. Co więcej, konsument, który nie prowadzi działalności gospodarczej może samodzielnie złożyć wniosek o upadłości, a o tym czy długi zostaną umorzone zdecyduje sąd. To również sąd ustala spłatę zobowiązań oraz plan spłaty.

Taki wniosek zawierać w sobie musi:

 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL
 • wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika
 • wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek o upadłość
 • wykaz majątku z szacunkową wyceną
 • spis wierzycieli (wraz z adresami)
 • listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika

Od 2016 roku postępowanie upadłościowe wszczynane jest na wniosek dwóch osób – konsumenta i wierzyciela. Wniosek składany jest w formie formularza, a wzór określa i tworzy Ministerstwo Sprawiedliwości. Koszt wszczęcia postępowania wynosi 30 zł.

Ogłoszenie upadłości warunki – czy sąd zawsze się zgadza?

Sąd może oddalić wniosek i nie ogłosić Twojej upadłości, jeśli:

 • Stwierdzi, że niewypłacalność spowodowana jest rażącym niedbalstwem konsumenta
 • Było już prowadzone postępowanie upadłościowe, ale wcześniej zostało umorzone
 • Plan spłaty ustalony w poprzednim postępowaniu konsumenckim został uchylony z jakiegoś powodu
  konsument podał we wniosku nieprawdziwe dane dot. np danych osobowych;

Pamiętaj, że głównym warunkiem ogłoszenia upadłości musi być fakt, że dłużnik nie może ponosić winy za doprowadzenie do trudnej sytuacji życiowej.

Skutki upadłości – co ona oznacza?

Jeśli już wiesz, jak ogłosić upadłość konsumencką, zastanówmy się nad jej skutkami. Gdy syndyk oficjalnie ogłosi naszą upadłość, tracimy tym samym prawo do samodzielnego zarządzania swoim majątkiem. Od teraz musimy wskazać majątek (całość lub jego część) i przekazać go syndykowi do zarządzania. Jeśli nie zrobimy tego w odpowiednim procesie i w odpowiedni sposób, postępowanie może zostać umorzone. Co więcej, upadłości nie będzie można zgłosić przez najbliższe 10 lat. Pamiętaj również, że w skład masy upadłości wchodzi także wynagrodzenie za twoją pracę.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!