Czym jest monitor sądowy i gospodarczy?

hammer-620011_1920

Obowiązujące obecnie przepisy głoszą, iż spółki są zobligowane do dokonywania określonych ogłoszeń w tzw. Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obowiązki te wynikają z wprowadzonych, różnorodnych przepisów.

Czym dokładnie jest MSiG, czego dokładnie dotyczy i jak dokonywać tych zgłoszeń? Co dokładnie powinniśmy wiedzieć w temacie Monitora, aby uniknąć ewentualnych pomyłek?

Co to jest Monitor Sądowy i Gospodarczy 2019?

Najprościej mówiąc Monitor Sądowy i Gospodarczy jest jednym z dostępnych źródeł uzyskiwania informacji o podmiocie. Przyjmuje on formę ogólnodostępnego dziennika o charakterze urzędowym, w którym określone ustawowo podmioty zobowiązane są do umieszczenia informacji w formie obwieszczeń lub ogłoszeń. W Polsce sądy rejonowe są zobligowane do udostępnienia przeglądów Monitora w sposób bezpłatny. Co ważne – przedsiębiorca, którego dotyczy ogłoszenie w Monitorze, jest obowiązany do przechowywania w siedzibie swojej firmy właściwych numerów.

Pismo zostało wydane przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku. Zgodnie z zawartą w niej definicją – jest ona “ogólnokrajowym dziennikiem urzędowym przeznaczonym do zamieszczania obwieszczeń lub ogłoszeń.”

Co ogłasza się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym?

W Monitorze znajdziemy (zgodnie z art. 1 ust.3):

1) wszelkie wpisy do rejestru handlowego, chyba że ustawa stanowi inaczej,

2) ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek cywilnych oraz Kodeks postępowania cywilnego,

3) pozostałe obwieszczenia i ogłoszenia, pod warunkiem, że ich ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest wymagane lub dopuszczone przez ustawy.

W dużym uproszczeniu mowa więc o zgłoszeniach np. w kwestii zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym (np. dotyczącym likwidacji spółek), wpisów dotyczących partii politycznych, postanowień o ogłoszeniu upadłości, wezwaniach spadkobierców, ogłoszeniach o wszczęciu postępowań o uznanie za zmarłego, wezwaniach w sprawach o zasiedzenie.

Jak dokonać wpisu?

Ogłoszenia i dokumenty, które docelowo mają znaleźć się w Monitorze przyjmują sekretariaty sądów rejonowych. Dokładny wykaz sądów znajdziesz w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 1996 roku. Umieszczenie w liście związane jest z koniecznością zapłaty. Opłatę tę uiszcza się z góry na rachunek bieżący Ministerstwa. Taksa obowiązująca to 70 groszy za jeden znak i nie mniej niż 60 zł za całe ogłoszenie.

Ogłoszenia dotyczące wpisów w KRS następnie przekazuje się przez Centralną Informację KRS – zaraz po dokonaniu wspomnianego wpisu. Opłata uiszczona z góry znaleźć się powinna na bieżących rachunku sądu rejonowego. Opłata stała wynosi 500 zł w przypadku pierwszego wpisu lub 250 złotych w przypadku wpisów kolejnych.

Monitor Sądowy i Gospodarczy wyszukiwarka

W ramach Monitora istnieje wyszukiwarka online, która pozwala na:

  • wyszukiwanie na podstawie imienia i nazwiska (jest możliwe tylko we wpisach do KRS)
  • wyszukiwanie na podstawie numeru PESEL (obejmuje wpisy do KRS oraz postanowienia o ogłoszeniu upadłości).

Aby skorzystać z wyszukiwarki należy podać m.in. takie dane jak numer KRS, numer REGON, numer NIP, swoje imię, nazwisko, numer PESEL oraz rok urodzenia.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!