Działalność gospodarcza – wszystko na jej temat

startup-3267505_1920

Założenie własnej, jednoosobowej działalności gospodarczej to cel wielu przyszłych, początkujących przedsiębiorców. Wizja “bycia szefem” jest niezwykle kusząca, ale zderza się z trudnościami i pytaniami, które zadajemy sobie na każdym etapie założenia, a później również jej funkcjonowania. W tym celu spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze pytania: jak założyć działalność gospodarczą? Czy jednoosobowa działalność jest dla każdego i co właściwie musisz o niej wiedzieć?

Czym jest jednoosobowa działalność?

Pod mianem takiej działalności, mamy na myśli wszelkie zarobkowe działania, które wytwarzają, budują lub przyczyniają się do handlu. Oznacza to, że jeśli prowadzimy działalność ciągłą, która będzie miała charakter regularny, a efekt będzie podpisywany naszym imieniem – to mamy do czynienia z jej tzw. jednoosobowym charakterem. Pamiętaj zatem o podstawowych cechach działalności, w której wyróżnia się:

 • założenie jej w celu stricte zarobkowym
 • proces tworzenia i wykonywania usługi nie jest jednorazowy
 • praca wykonywana jest we własnym imieniu, a efekt nie jest związany z żadną inną firmą czy osobą zewnętrzną

Oznacza to, że ponosisz pełną odpowiedzialność za każdy etap realizacji i działania – poczynając od założenia, po finalizację zlecenia.

Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja nie zawsze jest obowiązkowa. Wtedy, taka forma działalności nosi nazwę tzw. nierejestrowanej. Brak takowej konieczności obowiązuje:

 • osobę fizyczną, która zyskuje co miesiąc 50% wartości minimalnego wynagrodzenia. W 2019 roku mowa zatem o 1125 zł.
 • nie prowadził wcześniej innej działalności

Taka forma jest niezwykle atrakcyjna, bowiem nie jest narzucona konieczność prowadzenia skomplikowanej i rozbudowanej księgowości.

Składki ZUS 2019 działalność gospodarcza

Co roku ustalana jest składka ZUS oraz składka zdrowotna dla przedsiębiorców. Jej ustalenie obowiązuje miesięczne wartości i nosi miano stałej. W przypadku 2019 roku mowa o wyliczeniach, wynoszących odpowiednio:

 • składka zdrowotna wynosi 342,32
 • składka emerytalna – 558, 08
 • składka rentowa – 228, 72
 • składka chorobowa – 70, 05
 • składka wypadkowa – 47, 75
 • składka Funduszu Pracy – 70,05

W przypadku składek ZUS, warto również wyznaczyć kwoty odliczeń podatkowych. Składki ZUS do odliczenia od dochodu wynoszą 974, 65 zł, a składka zdrowotna do odliczenia to 294, 78 zł.
Składki te należy opłacać do 10 dnia każdego miesiąca.

Jak założyć działalność gospodarczą?

No właśnie, skoro już wiemy jak rozliczać się z działalności, dowiedzmy się co zrobić, aby ją poprawnie założyć. Aby tego dokonać, musimy złożyć formularz CEIDG-1. Złożenie wniosku może odbyć się zarówno osobiście, w urzędzie miasta, jak i listem poleconym, nadanym przez pocztę polską, przez e-PUAP, czyli bez użycia bezpiecznego podpisu jak i z użyciem owego opisu. Ponadto rejestracja odbywać się może na drodze elektronicznej.
Nasz wniosek trafia do Urzędu Miasta, a następnie do ZUS, GUS i US.

Formy opodatkowania

Po założeniu działalności, nasze dochody zostaną opodatkowane. Wypełniając wniosek CEIDG-1 możemy zaznaczyć jaka forma będzie dla nas najodpowiedniejsza. Poniżej przedstawiamy kilka, optymalnych form, na które możemy się zdecydować:

 • opodatkowanie ogólne – standardowe rozliczenie, uwzględniające różnicę pomiędzy osiągniętymi przychodami, a kosztami z nimi związanymi. Powyżej pułapu 85 528 zł opodatkowanie wynosi 32%
 • podatek liniowy – opodatkowanie stałe, wynoszące 19%, również uwzględniając powyższą różnicę
 • karta podatkowa – kwota podatku nie jest uzależniona od kwoty uzyskiwanych przychodów. Ich ilość zależy od ustaleń podjętych z naczelnikiem urzędu skarbowego. Ich ilość zależy zarówno od liczby mieszkańców miejscowości, jak i od rodzaju wykonywanych usług przez daną działalność

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!