Ekwiwalent pieniężny – zasady ustalenia i wypłacania

books-918521_1920

Nadmiar pracy, natłok obowiązków i brak pomysłów na urlop spowodował, że nie udało ci się go wykorzystać na czas lub w odpowiedniej dla siebie formie? Jeśli tak, pracodawca może wypłacić pracownikowi tzw. ekwiwalent za niewykorzystany urlop i zachodzi w momencie rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Wysokość tej należności wylicza się zgodnie z zasadami wypłacania wynagrodzenia za czas urlopy wypoczynkowego.

Jak wyliczyć ekwiwalent za urlop? Kiedy się o niego wybiegać? Po odpowiedzi zapraszamy do poniższego materiału.

O co chodzi z tym urlopem?

Zacznijmy jednak od podstaw, czyli od tzw. prawa do corocznego urlopu wypoczynkowego. Według Kodeksu Pracy każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo pójść na nieprzerwany, płatny urlop wypoczynkowy. Prawa tego nie może się zrzec, a przepis nosi charakter bezwzględnego. Według przepisów, w Polsce, pracownik powinien raz w roku udać się na urlop nie krótszy niż 2 tygodnie (czyli 10 dni roboczych). Pracodawca ma obowiązek dopilnować tych terminów, jednakże jeśli wcześniej dojdzie do wygaśnięcia lub rozwiązania umowy nadchodzi nowy obowiązek, oznaczający wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego.

Jak podają ostatnie rozprawy – jeżeli pracownik nie miał możliwości skorzystania z urlopu udzielonego mu przez pracodawcę w terminie określonym w art. 168 Kodeksu pracy, należy mu się określona kwota. Jeśli należność ta nie zostanie wypłacona (albo nie zostanie przyznany urlop), jak podaje artykuł 282 § 1 pkt 1 kp, czyn ten traktowany jest jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika, zagrożone grzywną do 30 tys. zł

Kiedy wypłaca się ekwiwalent?

Ekwiwalent wypłacany jest w dwóch, wskazanych poniżej przypadkach:

 •  gdy pracownik i pracodawca ustalają na drodze kompromisu, że urlop zostanie wykorzystanie na mocy nowej umory o pracy
 • gdy pracodawca musi objąć pracownika ubezpieczeniem gwarantującym świadczenia pieniężne na czas urlopu

Kalkulator ekwiwalentu za urlop

Ekwiwalent pieniężny za urlop ustala się na podstawie zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego. Zasady te jednak obowiązują jedynie pełny etat i można wyliczyć je przy pomocy tzw. ekwiwalent za urlop kalkulator. Korzystając z kalkulatora należy pamiętać, że za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie otrzymałby za czas faktycznego przepracowania.

Współczynnik urlopowy dla osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze godzin:

 • 1/2 etatu – 10,50 (21 x 1/2),
 • 3/4 etatu – 15,75 (21 x 3/4),
 • 1/3 etatu – 7 (21 x 1/3),
 • 1/4 etatu – 5,25 (21 x 1/4).

Ponadto, wartość ekwiwalentu zależy od łącznej liczby dni wolnych od pracy w danym roku kalendarzowym (niedziele, soboty i święta). Mając to na uwadze, w 2019 roku liczba dni pracujących wynosi 251, a współczynnik ekwiwalentu wyniósł 20,92 (251 podzielone na 12 miesięcy).

Najważniejsze zasady naliczania ekwiwalentu:

 •  ekwiwalent pieniężny wypłacany jest tylko na podstawie określonych przepisów prawa
 • ekwiwalent przysługuje tylko za niewykorzystany urlop z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy
 •  nie ma znaczenia przyczyna rozwiązania umowy
 • zmienne składniki przysługują za okres nie dłuższy niż 1 miesiąc
 • urlop udzielany jest na godziny
 • urlop za niepełny wymiar czasu pracy ustalany jest proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy
 •  ekwiwalent urlopowy nie korzysta z tzw. zwolnienia z oskładkowania

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!