Ewidencja działalności gospodarczej jak działa i czym jest?

pexels-photo-669619

Decyzja o podjęciu i założeniu pierwszej działalności gospodarczej jest jedną z bardziej ekscytujących i trudniejszych decyzji w naszych życiu zawodowym. Przed dokonaniem tego aspektu analizujemy wszystkie potrzebne formalności, sprawdzając czy znamy i potrafimy je wszystkie wdrożyć. Prawda jest taka iż centralna ewidencja działalności gospodarczej jest jednym z najważniejszych działań, których musimy się na tą chwilę podjąć. Jest to rodzaj księgi, zbierającej ewidencję od wszystkich przedsiębiorców lub osób fizycznych na terenie naszego kraju. W tym też momencie pewnie zadajesz sobie pytanie: jak taki wpis stworzyć i czy centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej wymaga jakiś specjalnych działań? Już śpieszymy z odpowiedzią.

Jak już wspomnieliśmy, jest to rodzaj rejestru, którego zadaniem gromadzenie danych na temat osób fizycznych. Rejestr został wprowadzony w lipcu 2011 roku i jest ściśle wzorowany na Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. Mając na uwadze trudności związane z elementami biurowymi, została wprowadzona możliwość rejestrowania przez telefon, a więc w sposób maksymalnie zdalny. Jest to niezwykle wygodny i najczęściej wymiany sposób – warto jednak dodać, że nie jest sposobem jedynym.

Sposoby rejestracji

  1. Po pierwsze, w formie elektronicznego zapisu, przy użyciu znajdującego się na stronie formularza. Potwierdzenie składane jest mailowo, umożliwiając tym samym złożenie podpisu elektronicznego
  2.  Dostarczenie dokumentów do Urzędu
  3. Wysyłka dokumentów za pomocą standardowej drogi poczty polskiej. Zaleca się używanie do tego celu listu poleconego, z jednoczesnym wskazaniem poświadczenia notariusza o autentycznie złożonym podpisie na dokumencie.

Gdy dokumenty z powyższych sposobów zostaną dostarczone do Urzędu Gminy, odbywana jest automatyczna rejestracja, która jest równoważna z założeniem działalności gospodarczej w systemie. Wnioskodawca zawsze otrzymuje potwierdzenie, świadczące o zakończonym procesie rejestrowania.

Czy możliwa jest odmowa?

Tak. Sytuacja uzyskania odmowy jest możliwa, co oczywiście również zostanie przekazane osobie składającej wniosek. Do decyzji można się odwołać, za pomocą formatki składanej w samorządowym kolegium odwoławczym.

Co będzie ci niezbędne przy składanym wniosku?

Odmowa jest elementem nieprzyjemnym i zaskakującym, wynikającym często z niezłożonych wszystkich, niezbędnych danych. Wśród nich wyróżniamy m.in:

  • konieczność podania danych osobowych – w tym imienia, nazwiska, daty, miejsca urodzenia i pesel
  • numeru identyfikacyjnego, NIP
  • co oczywiste, takie elementy jak nazwa firmy, REGON
  • wszelkie dane dotyczące obywatelstwa
  • adresy obowiązujące składającego wniosek – czyli zarówno adresy zamieszkania jak i zameldowania
    Ponadto, coraz częściej prosi się o informację dotyczącą historii poprzednich działalności gospodarczych.

Ile trwa weryfikacja?

Weryfikacja przebiega automatycznie, w sposób natychmiastowy. Po spełnieniu wszystkich warunków wydawane jest zaświadczenie w sposób natychmiastowy, a o decyzji poczytać możemy min. w BIP lub na stronie internetowej CEIDK.

Jaki jest cel prowadzenia powyższej ewidencji?

Wbrew pozorom, prowadzenie takiego spisu, związane jest z szeregiem argumentów. Wśród nich wyróżnić należy możliwość dostarczenia darmowych informacji na temat podmiotów oraz działalności gospodarczej. Ponadto, w ten sposób mamy do czynienia z weryfikacją jasną i rzetelną. Z kolei, zapoznanie się z informacjami dotyczącymi danego przedsiębiorstwa, daje nam możliwości zrozumienia i poznania jego obszaru działania, jak i samego założyciela. W tym elemencie mowa też o spełnianiu oczekiwań obywateli oraz kontrolowaniu informacji na temat danych przedsiębiorstw. Do 2011 roku, czyli zanim wprowadzony został ów system, nie prowadzono jednej, głównej ewidencji, a spisywaniem zajmowała się gmina. Nie trudno się więc domyślić, iż dane te związane były z niską wiarygodnością i brakiem rzetelnej weryfikacji. Krótko więc mówiąc – spis mógł zawierać nieprawdziwe lub mylące wręcz dane. Usprawnienie tego systemu i możliwość rejestrowania na trzy sposoby przyniosła więc wiele korzyści logicznych, a także nałożyła obowiązek, który weryfikowany i sprawdzany jest skrupulatnie pod względem poprawności.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!