Ile dostaniesz z delegacji zagranicznej?

galleon-1666084_1920

Bardzo często, w ramach pełnienia swojego stanowiska, czekają cię wyjazdy służbowe – zarówno za granicę, jak i na terenie kraju. Delegacja krajowa i delegacja zagraniczna dieta różnią się między sobą przepisami i sposobami rozliczenia. Warto o tym pamiętać, jeśli pracodawca wysyła nas na taki wyjazd, nie oferując przy tym żadnej pomocy finansowej. O czym musisz pamiętać? Jaka kwota ci przysługuje i czym jest dieta delegacja zagraniczna dowiesz się w poniższym materiale. Zapraszamy do lektury.

Co przysługuje pracownikowi z tytułu wyjazdu?

W przypadku wyjazdu za granicę, pracownikowi przysługują poniższe elementy:

 • diety,
 • zwroty kosztów z tytułu przejazdów, dojazdów komunikacją miejską, noclegów i innych wydatków, które mają dowód zakupu.

Ważne! Aby otrzymać zwrot z powyższych wydatków koniecznie jest ich udokumentowanie. W tym celu należy zbierać faktury i paragony za każdy nocleg czy przejazd.

Czas w delegacji za granicą

Gdy pracownik przebywa za granicami swojego kraju, istotny jest czas podróży oraz odbywane w tym czasie podróże środkami komunikacji. Pod mianem komunikacji rozumie się:

 • środki podróży lądowej – od momentu przekroczenia granicy polskiej, do momentu przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej
 • środki podróży lotniczej – od chwili startu samolotu, po moment lądowania w drodze powrotnej do kraju
 • środki podróży morskiej – od momentu wyjścia statku z portu polskiego, do wejście statku do promu polskiego w drodze powrotnej

Cały pozostały czas – czyli np. podróż na lotnisko, wliczany jest również w delegację, nazywana “krajową”. Oznacza to, że do momentu rozpoczęcia wyjazdu zagranicznego, pracownik rozliczany jest z delegacji krajowej.

Podróż służbowa zagraniczna odbywać się może zarówno do państwa sąsiadującego, jak i niesąsiadującego z Polską. Co więcej, podróż ta może obejmować kilka krajów. Co ważne – przejazd przez inny kraj niż Polska, nawet z noclegiem, nie uprawnia do rozliczania diet według limitu z państwa tranzytu, tylko według państwa docelowego.

Jak obliczyć dietę w delegacji za granicą?

Wysokość diety za dobę w podróży określana jest dla każdego państwa. Co ważne, wielkość diety uzależniona jest od państwa docelowego. Jeśli podróż obowiązuje kilka państw (np. 2) to pracodawca musi ustalić więcej niż jedno państwo docelowe.

Diety oblicza się następująco:

 • za każdą osobę w podróży przysługuje dieta w pełnej wartości
 •  za każdą pełną dobę;
  I tak oto w przypadku:
  a) podróży do 8 godzin, przysługuje wartość ⅓ diety dziennej
  b) za podróż powyżej 8 godzin, ale poniżej 12 godzin, przysługuje dieta 50%
  c) za podróż ponad 12 godzinną – przysługuje dieta w pełnej wartości

Ponadto, jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne, całodzienne wyżywienie, obowiązuje dieta w wysokości 25%. Kwota ta pomniejszona jest o koszta bezpłatnego wyżywienia, w sposób następujący:

 • śniadanie – 15%
 •  obiad – 30%
 •  kolacja – 30%
  W przypadku wątpliwości jak wyliczyć należną kwotę, pomocny może okazać się kalkulator delegacji zagranicznej, który dostępny jest na wielu stronach www.

Komu nie przysługuje delegacja?

Delegacja w wymiarze o którym napisaliśmy powyżej, nie przysługuje w przypadku, gdy:

 •  pracownik, w czasie podróży, otrzymuje należność pieniężną na wyżywienie. Jeśli jednak ta należność jest niższa od diety, pracownikowi przysługuje jedynie wyrównanie do tej należnej kwoty.
 • usługa hotelarska oferuje całodzienne wyżywienie

Pracownikowi przysługuje również podwyższenie diety, jeśli w trakcie delegacji zagranicznej znalazł się w szpitalu lub wymaga leczenia. W takim wypadku dieta podwyższona jest o 25%.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!