Jak napisać odwołanie od reklamacji?

blur-1850082_1920

Zepsuty produkt, uszkodzone opakowanie, rozrywający się materiał lub “puszczający” klej – kto z nas nie spotkał się z nietrwałym produktem lub kłamstwem ze strony sprzedawcy? Wszystkie te popularne sytuacje powodują, że np. decydujemy się napisać i zgłosić reklamację. W zamian oczekujemy zwrotu pieniędzy, naprawy lub wymiany na nowy produkt. Co jednak, jeśli nasza reklamacja nie została rozpatrzona po naszej myśli? Czy możemy napisać odwołanie od reklamacji? No i w jak napisać reklamację, aby zmniejszyć ryzyko późniejszego rozczarowania?

Pismo reklamacyjne – jak je napisać?

Aby zmniejszyć ryzyko odwołania od reklamacji konieczne jest sporządzanie maksymalnie rzetelnego wniosku. W tym celu warto się przygotować i opracować plan działania.

Pamiętaj, że swoją reklamację możesz złożyć opierając się na dwóch elementach:

 1.  na przepisach zgodnych z prawem – czyli z tzw. rękojmi za wady fizyczne lub prawne. Przykładem jest niezgodność towaru z umową, która wiąże prawnie obie strony transakcji.
 2.  na gwarancji producenta – o ile taka gwarancja została wystawiona.

Mając na uwadze oba te elementy spróbujmy wyróżnić kilka przykładowych wad fizycznych i prawnych, które podlegają reklamacji:

 1.  produkt nie ma właściwości, o których pisze producent
 2. produkt nie ma właściwości, o których mówił sprzedawca
 3.  produkt został sprzedany bez niezbędnych części
 4.  sprzedawane jest prawo, które nie istnieje,
 5. produkt nie nadaje się do użytku (np. z powodu uszkodzenia)

Mając na uwadze wszystkie te, powyższe informacje, stwórz wniosek reklamacyjny – pomóc ci mogą dostępne szablony online. Jeśli ich nie znajdziesz, pamiętaj, że prawo polskie nie określa sztywnych ram takiego dokumentu. Ważne jest jednak, aby posiadać dowód zakupu danego produktu, które składa się wraz z dokumentami u sprzedawcy. Reklamacja może zostać złożona osobiście lub pocztą (w tym drugim wypadku warto wybrać opcję “za potwierdzeniem odbioru”).
Pamiętaj, aby we wniosku podkreślić wadę produktu, wskazując okoliczności jej powstania. Co ważne, termin składania reklamacji wynosi zwykle 2 lata od daty zakupu.

Jaki jest czas na rozpatrzenie reklamacji?

Zgodnie z nowymi przepisami okres reklamacyjny został skrócony z 30 dni do 14 dni. W tym okresie sprzedawca ma obowiązek poinformować nas o decyzji i trwającym procesie.

Odpowiedź na reklamację, czyli jak odwołać się od decyzji?

Co jednak, gdy nasz wniosek zostaje odrzucony? Czy możemy odwołać się od tej decyzji? Na szczęście – tak. W tym celu możesz powołać się na:

 •  znajomość praw konsumenta – powoływanie się na konkretne przepisy i ustawy jest trudnym aspektem do polemizowania. W tym celu pomóc ci może:
  ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176).
  ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331).
 •  profesjonalną nomenklaturę, dzięki której pismo wydaje się być bardziej profesjonalne i świadome. Powołaj się również na zapisy umowy, które chronią cię jako konsumenta (jeśli oczywiście taka umowa powstała).
 • niewystarczające uzasadnienie nie przyjęcia reklamacji

Składając odwołanie pamiętaj, aby dokument zawierał twoje dane osobowe – imię, nazwisko, datę składania reklamacji. Warto dołączyć również numer sprawy, która dotychczas została rozpatrywana oraz swój podpis. W przypadku wątpliwości i pytań skorzystaj z porady prawnej, która z pewnością nakreśli poprawny kierunek odwołania.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!