Jak napisać umowę darowizny samochodu? Wzór.

nissan-885309_1280

Wyobraź sobie sytuację, w której podejmujesz decyzję o wymianie starego samochodu na nowy. O ile dla ciebie dawny pojazd staje się być bezużytecznym, o tyle dla twoich bliskich to ogromna szansa na otrzymanie praktycznej i funkcjonalnej pomocy w codziennych obowiązkach. To wtedy postanawiasz przekazać auto w formie tzw. darowizny.

Jak wygląda to pod kątem prawnym? Jak rozliczyć się z podatku od darowizn i czy zawsze jesteś zobligowany do jego opłacenia? Jak poprawnie sporządzić dokument darowizny, aby cały proces przebiegł sprawnie i bezproblemowo?

Czym jest darowizna samochody?

Jest to rodzaj umowy, za pomocą której następuje bezpłatne przekazanie świadczenia na rzecz drugiej osoby. W umowie określone są więc dwie strony: darczyńca – który przekazuje oraz obdarowywany – który otrzymuje. W przepisach nie ma jasno określonych ograniczeń co do osoby, która ma prawo pełnić rolę obdarowywanego. Nie masz też jasnych granic dotyczących przedmiotu darowizny. Dlatego też oprócz samochodu możemy wręczyć darowiznę w postaci np. pieniędzy. Dokładny zakres działań reguluje Kodeks cywilny.

Najważniejsze informacje o darowiźnie samochodu

Umowa darowizny połowy samochodu oraz umowa darowizny całego samochodu sporządzana jest w formie pisemnej. Dokument jest ważny od momentu przekazania przedmiotu darowizny oraz do czasu przeniesienia prawa własności.

Co ważne – przy przekazywaniu darowizny nie ma obowiązku przygotowywania umowy w formie aktu notarialnego.

Jednym z najistotniejszych kroków jest określenie wartości samochodu. Obowiązek ten ciąży na obdarowywanym, który dodatkowo musi: obliczyć wysokość spłaty, złożyć zeznanie w urzędzie oraz uiścić podatek (jeśli jest on wymagany).

Zwolnienie z podatku, a darowizna samochodu

Warto podkreślić iż w przypadku umowy darowizny samochodu istnieje pewna, wąska grupa podmiotów, która zwolniona jest z tzw. obowiązku podatkowego.

Do tejże grupy należy: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo oraz ojczym i macocha.

Jednakże, aby powyższe osoby były zwolnione z podatku, wspomniane nabycie własności musi zostać zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego. Należy zgłosić to w terminie 6 miesięcy od powstania obowiązku podatkowego. Darowiznę to zgłasza się za pomocą wniosku SD-Z2.

Co ważne – jeśli wartość samochodu wynosi 9637 zł (lub mniej) nie ma obowiązku zgłaszania darowizny.

Co powinna zawierać umowa darowizny części samochodu lub całego pojazdu?

 • datę oraz miejsce zawierania umowy,
 • oznaczenie stron umowy – a więc darczyńcy i obdarowanego (jeśli występuje darowizna samochodu współwłaściciel należy uwzględnić dane wszystkich, dotychczasowych właścicieli).
 • oznaczenie przedmiotu umowy (czyli marki samochodu, z uwzględnieniem roku produkcji, numeru silnika, pojemności, numeru nadwozia i numeru rejestracyjnego)
 • oświadczenie darczyńcy i posiadaniu prawa własności do auta
 • oświadczenie o braku zobowiązań wobec osób trzecich,
 • określenie wartości,
 • oświadczenie przekazaniu samochodu
 • ustalenie terminu przekazania,
 • określenie strony zobowiązanej do opłacenia kosztów umowy,
 • regulację umowy według przepisów Kodeksu cywilnego,
 • podpisy,

Nie zapomnij o numerze rejestracyjnym i polisie

Na koniec, gdy złożysz już niezbędne dokumenty, nie zapomnij o pozostałych formalnościach – takich jak zmiana numeru rejestracyjnego i polisy OC. W tym celu należy złożyć odpowiedni wniosek w Wydziale Komunikacji, z jednoczesnym okazaniem dotychczasowego dowodu i karty pojazdu. Zanim numer zostanie wydany, dostaniesz tymczasowy dowód rejestracyjny, który obejmować będzie cały okres oczekiwania (do 4 tygodni). Ponadto, darczyńca ma obowiązek poinformować ubezpieczyciela o przeniesieniu własności pojazdu, dzięki czemu polisa OC będzie automatycznie obejmowała wskazanego obdarowanego.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!