Jak podłączyć prąd do działki? Procedura krok po kroku.

wheelbarrows-2157335_1920

Wszelkie działki budowlane, na których docelowo ma znajdować się gospodarstwo, powinny posiadać przyłącze wodociągowe, kanalizacje i elektryczne. Bez uzbrojenia działki w tak podstawowe elementy, trudno będzie rozpocząć prace budowlane. To z myślą o wszystkich przyszłych właścicielach domów jednorodzinnych powstał poniższy poradnik, wskazujący jakie konieczne kroki należy podjąć, aby uzbroić działkę w prąd elektryczny. Jeśli budujesz dom, koniecznie zapoznaj się z kosztami, czasem oczekiwania i możliwościami, które obniżą koszty inwestycji.

Podłączenie prądu do działki: krok po kroku

Aby lepiej zrozumieć proces podłączenia prądu do naszego nowego lokum, stworzyliśmy listę koniecznych, podstawowych kroków.

  • Krok pierwszy: złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci. Dokument powinieneś złożyć w biurze obsługi klienta dla swojego rejonu. Zakład ma obowiązek wydać warunki w przeciągu 30 dni.
  • Krok drugi: zamów mapę do celów projektowych u geodety. To dzięki niej będziesz mógł zaznaczyć położenie domu wraz z planowaną skrzynką elektryczną.
  • Krok trzeci: wraz z warunkami otrzymasz od zakładu projekt umowy przyłączeniowej. Zapoznaj się z nią, zwłaszcza w kontekście terminów realizacji przyłącza elektrycznego oraz koniecznych opłat.
  • Krok czwarty: podpisz umowę i wnieś wskazaną opłatę (najczęściej dokonuje się to w dwóch ratach: przed i po wykonaniu przyłączenia).
  • Krok piąty: rozpoczynają się właściwe prace montażowe. Jej forma może być dwojaka.

W opcji pierwszej to zakład przejmuje całość prac. W opcji drugiej to ty przygotowujesz dokumentację i zajmujesz się instalacją we własnym zakresie.

  • Krok szósty: po zakończeniu robót przeprowadza się analizę techniczną instalacji i przyłącza.
  • Krok siódmy: należy podpisać umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej do danego lokum.

Jak długo czeka się na przyłącze prądu do działki?

Realizacja przyłącza trwać może od kilku miesięcy do nawet półtora roku. Czas oczekiwania może być krótszy na wniosek inwestora lub jeśli ten zgodzi się na całkowite przejęcie przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Przyłącze energetyczne koszt

Koszty kablowego przyłącza energii uzależnione są od ceny za 1kWh mocy przyłączeniowej. Obecnie cena waha się od 150 do 200 zł. Biorąc pod uwagę, że standardowe przyłącze wynosi 12kW, koszty oscylują od 1800 do 2400 złotych. Napowietrzne przyłącze jest nieco tańsze i wynosi do 140 zł za 1kW mocy przyłączeniowej. Do kosztów doliczyć należy ewentualną pracę elektryków oraz wszelkie, indywidualne koszty, które ostatecznie mogą znacznie zwiększyć wartość inwestycji.

Niezbędne dokumenty

Wspomnieliśmy już o konieczności wypełnienia wniosku, który następnie składa się w najbliższym zakładzie energetycznym. O ile sam wniosek jest kluczowy, ponieważ określa się w nim m.in. przewidywane zapotrzebowanie mocy oraz orientacyjne roczne zużycie energii, o tyle niezbędne jest także przygotowanie pozostałych dokumentów.

Dlatego też do wniosku należy dołączyć:

  • dokument potwierdzający, iż to my jesteśmy właścicielami działki (np. wypis z księgi wieczystej),
  • plan zabudowy (na mapie lub szkic), który określa usytuowanie budynku względem istniejących sieci elektroenergetycznych i pod względem okolicznych sąsiadów sąsiadów.

Po złożeniu dokumentów warunki powinny zostać wydane bezpłatnie w terminie do kilkudziesięciu dni. Warunki powinny zawierać informacje takie jak: sposób zasilania, miejsce przyłączenia do sieci oraz miejsce zainstalowania licznika i zabezpieczenia głównego.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!