Jak podpisać i jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania?

apartment-2094666_1920

Umowa najmu mieszkania to rodzaj umowy cywilnoprawnej, podpisywanej przez dwie strony: właściciela mieszkania i osoby, która podejmuje się wynajmowania lokalu. Jej poprawne i rzetelne skonstruowanie jest więc istotne dla dwóch stron – dając bezpieczeństwo osobie udostępniającej mieszkanie oraz pewność osobie, która lokal zamierza zamieszkiwać. Jak zatem poprawnie stworzyć taki dokument? Jak w przypadku rezygnacji wypowiedzieć umowę najmu, aby weszła ona w życie możliwie jak najszybciej? Oto kilka cennych porad i wzór, który posłużyć może za szablon.

Umowa najmu mieszkania wzór

Zacznijmy jednak od początku, czyli od stworzenia i prawidłowego podpisania dokumentu najmu. W tym celu, bez względu na to którą stroną jesteś, musisz wykonać 5 prostych kroków.

 1. Upewnij się, że osoba która zainteresowana jest mieszkaniem lub która umożliwia ci zamieszkanie, jest uczciwa i wiarygodna. Zweryfikuj jego personalia, poproś o dokument tożsamości. W przypadku trudności lub niepewności na tym etapie warto poprosić o pomoc pośrednika.
 2.  W umowie dopilnuj aby znalazły się dane zarówno jednej, jak i drugiej strony. Oprócz imienia i nazwiska warto dodać numer PESEL, numer dowodu osobistego, dane kontaktowe. W przypadku wynajmowanego mieszkania poproś o dokument, który potwierdzi własność lokalu.
 3. Umieść w umowie czas wynajmu – zwykle jest on jasno określony, najczęściej obejmujący okres 12 miesięcy. Jest to element niezbędny dla dwóch stron. Po pierwsze – zyskujesz pewność, że nie zostaniesz wyrzucony z mieszkania z dnia na dzień. Po drugie – uzyskujesz pewność, że wynajmujący nie zrezygnuje w ciągu kilku dni. W umowie należy umieścić również koszty najmu.
 4.  Dodatkowe punkty i informacje, takie jak np. obecność sprzętu w mieszkaniu, stopień zużycia przedmiotów, odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia, koszty napraw awarii. W tym elemencie warto zobaczyć czym jest umowa najmu mieszkania wzór.
 5.  Podpisy dwóch stron

Wypowiedzenie umowy najmu wzór

Co jednak, gdy współpraca na polu lokator – wynajmujący nie przebiega po naszej myśli? Jak poprawnie stworzyć i wypowiedzieć umowę najmu, aby weszła ona w życie, zgodnie z polskim prawem?

Umowę najmu należy wypowiedzieć w formie pisemnej – a przyczyny takiej sytuacji mogą być skrajnie różne. Najczęściej jest to efekt nieterminowej spłaty czynszu lub trwałych uszkodzeń lokalu, które narażają na straty lub utratę zdrowia. W takim dokumencie zawrzeć należy:

 • miejscowość i data sporządzenia dokumentu
 • dane strony wypowiadającej umowę (najemcy lub wynajmującego),
 • dane strony, której umowa jest wypowiadana (najemcy lub wynajmującego),
 • podstawę wypowiedzenia – określoną np. artykułem z Kodeksu Cywilnego z pełnym uzasadnieniem podejmowanego czynu
 • określenie przedmiotu najmu – czyli dokładny rodzaj lokalu, z adresem, którego dotyczy wypowiedzenie
 • określenie terminu, z którym umowa przestaje obowiązywać – w tym punkcie możemy nakazać natychmiastowego zwolnienia lokalu lub zwolnienia po określonym czasie
 • podpis strony wypowiadającej umowę.

Uwaga! Zanim wypowiesz umowę lokatorowi, który nie płaci czynszu terminowo, wyślij mu pismo z wezwaniem do zapłaty, dając określony termin. Taka forma dokumentu może być niezbędna przed ewentualnym, dalszym roszczeniem spłaty.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!