Jak skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

arrows-2167840_1920

Rosnąca świadomość proekologiczna oraz nowoczesne technologie odbiły się echem na podatnikach, którzy dokonują przebudowy w charakterze termomodernizacyjnym. Pomimo licznych zalet takich działań, największą wadą są wysokie koszta, które nijako niweluje przygotowana ulga. Oficjalnie można z niej skorzystać w zeznaniu rocznym, a niezbędna dokumentacja sprowadza się do dowodów poniesionych wydatków w danym roku. Na czym dokładnie polega ta ulga, kto może z niej skorzystać, jakie usługi można odliczyć od podatku, aby częściowo zwróciły nam się ponoszone koszta?

Czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna powstała 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z ustawą z listopada 2018 roku (stąd nazwa ulga termomodernizacyjna 2019). Ustawa ta dotyczyła podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Według tychże przepisów podatnik może odliczyć poniesione wydatki, które klasyfikują się do grupy: materiałów budowlanych, urządzeń budowlanych, usług związanych z realizacją termomodernizacyjną. Jedynym warunkiem jest konieczność ukończenia przedsięwzięcia w ciągu 3 lat, licząc od końca roku podatkowego w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Wysokość ulgi ustalana jest na podstawie posiadanych dowodów zakupów – np. faktur dokumentujących poniesienie kosztów na cele termomodernizacyjne. Ulga odliczana jest od wartości brutto, wraz z doliczonym podatkiem VAT.

Ulga termomodernizacyjna ustawa uwzględnia:

Warto nadmienić, iż do skorzystania z ulgi nie jest wymagane przeprowadzenie audytu energetycznego (tzw. ulga termomodernizacyjna audyt). Wydatki, które podlegać będą odliczeniu w ramach przedstawianej ulgi określone są w rozporządzeniach. Część z nich wymieniamy poniżej.

Pod mianem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego mamy na myśli na przykład:

 • ulepszenie powodujące zmniejszenie zapotrzebowania na energię,
 • ulepszenie zmniejszające zużycie energii w budynku,
 • stworzenie przyłącza technicznego, służącego do scentralizowanego źródła ciepła,
 • zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji,
 • montaż kolektora słonecznego, instalacji fotowoltaicznej lub kotła olejowego kondensacyjnego
 • wymiana stolarki – np. okna, drzwi,
 • zamocowanie pompy ciepła,
 • wykonane przyłącza do sieci ciepłowniczej,
 • poniesione koszty wynikające z wymiany elementów istniejącej instalacji ogrzewczej
 • poniesione koszty wynikające z wymiany elementów istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wymiana zbiornika na gaz lub olej.

Pełna lista wydatków, które można zakwalifikować do przedsięwzięć termomodernizacyjnych dostępna jest w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Ulga termomodernizacyjna fotowoltaika – kto może z niej skorzystać?

Według przepisów – z ulgi skorzystać może osoba opodatkowa tzw. podatkiem liniowym, na zasadach ogólnych oraz osoba z ryczałtem od przychodów opodatkowanych, która poniosła koszty związane z termomodernizacją własnego budynku mieszkalnego. Co ważne – przedsięwzięcie to musi zostać zakończone w okresie 3 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy podatek w z tym związany.

Co za tym idzie, ulga ta nie przysługuje w przypadku:

 • dofinansowania całościowego lub częściowego, sfinalizowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • w przypadku dofinansowania z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska
 • gdy cele przedsięwzięcia zostały zwrócone podatnikowi w innej formie,
 • gdy cele odliczono w formie ulgi podatkowej

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!