Czy warto wcześniej spłacić kredyt hipoteczny?

money-2991837_1920

Zaciągnięcie kredytu jest niezwykle trudną, dalekosiężną decyzją finansową, która owiana jest szeregiem niepewności i mitów. Mimo tych wątpliwości Polacy coraz częściej decydują się na taką formę zapożyczenia – głównie przez zmienioną politykę banków oraz uświadamianie o możliwościach i konsekwencjach tak podjętej decyzji. Wśród jednych z zachęcających argumentów wymienia się możliwość, jaką jest wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego.

Faktycznie, możliwość szybszego spłacenia zobowiązania jest wygodną alternatywą dla comiesięcznych rat, tylko czy ta opcja jest rzeczywiście bardziej opłacalna dla kredytobiorcy?

Wcześniejsza spłata kredytu w oczach banku

Możliwość pozbycia się zadłużenia jest marzeniem dla większości Polaków, którzy zadłużają się na nawet 20-30 lat. Dlatego też praktyka wcześniejszej spłaty zobowiązania jest niezwykle popularna, zapewniając tym samym poczucie kontroli i bezpieczeństwa przyszłemu kredytobiorcy.

Z punktu widzenia banku opcja szybszej spłaty nie jest już tak korzystna i atrakcyjna. Mówiąc wprost: spłata całości zobowiązania pozbawia instytucję comiesięcznych odsetek, które są głównym źródłem dochodów. Dlatego też opcja spłacania zobowiązania z pominięciem regularnych, comiesięcznych opłat obarczona jest kilkoma warunkami. To one mają zapewnić kompromis pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą.

Wcześniejsza spłata kredytu vs. polskie prawo

Kwestie wcześniejszego spłacania kredytu hipotecznego reguluje i opisuje ustawa o kredycie hipotecznym z 2017 roku. Według niej kredytobiorcy zaciągający kredyt mieszkaniowy po 21 lipca 2017 roku zobowiązani są do zaznajomienia się i przestrzegania punktów uwzględnionych w tejże ustawie. W dużym skrócie, informuje ona, iż:

  • Kredytobiorca w każdym momencie może dokonać przedterminowej spłaty kredytu – zarówno całościowo, jak i częściowo.
  • Kredytobiorca może wystąpić z wnioskiem do banku o udzielnie informacji związanych z szybszą spłatą. Bank ma 7 dni roboczych na udzielenie wszystkich odpowiedzi i niezbędnych informacji.
  • Kredytobiorca ma prawa ubiegać się o odzyskanie pieniędzy za odsetki i inne koszty przypadające na okres o który skrócono umowę.

W przypadku tzw. kredytów ze zmienną stopą procentową – po 3 latach spłacania kredytu bank nie może pobierać dodatkowych opłat związany z przedterminową spłatą. Jeśli szybsza spłata nastąpi przed upływem 3 lat bank ma prawo nałożyć opłatę wynoszącą nie więcej niż 3% spłacanej kwoty.

W przypadku stałej stopy procentowej całkowita spłata kredytu może nie być opłacalna. Bank bowiem ma prawo pobrać opłatę za wcześniejsze spłacenie zobowiązania. Kwota ta uzależniona jest od m.in. sztywnego oprocentowania i zapisów podpisanej wcześniej umowy. W wyliczeniu i poznaniu tych kosztów pomóc ci może opcja, jaką jest kalkulator spłata kredytu.

Jak spłacić kredyt we wcześniejszym terminie?

Mówiąc wprost: wcześniejsza spłata kredytu jest szczególnie atrakcyjna dla kredytobiorcy, który posiada dodatkowe środki, umożliwiające dokonanie spłaty zobowiązania (jej części lub jej całości).

Jeśli więc posiadasz większą kwotę i chcesz dokonać spłaty możesz:

  1. spłacić całą należność,
  2. dokonać nadpłaty, w postaci wpłacenia wyższej kwoty wynikającej z raty kredytu.

Zanim jednak dokonasz decyzji w tym obszarze upewnij się, że opcja ta jest w pełni dla ciebie opłacalna. Przekalkuluj więc czy bank nalicza dodatkową opłatę i czy na pewno łączna suma będzie dla ciebie korzystniejsza niż spłacanie zobowiązania w dotychczasowy sposób. Ponadto, bardzo często wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego obarczona skomplikowanym procesem – dużo bardziej złożonym niż przedterminowa spłata kredytu gotówkowego. W tym pierwszym przypadku należy m.in. stworzyć aneks do umowy.

W przypadku kredytu gotówkowego proces jest przeważnie nieco łatwiejszy, ale dokładne zasady i kroki poznasz bezpośrednio w swoim banku i po konsultacji z przedstawicielem.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!