Jak stworzyć przydomowa oczyszczalnie ścieków?

treatment-plant-wastewater-2826990_1920

Czysta woda jest niezbędnym źródłem zdrowia i życia. Dostęp do jej zasobów pozwala uprawiać rolę, hodować zwierzęta oraz swobodnie funkcjonować. To dzięki niej pijemy gorąca herbatę, bierzemy długą kąpiel i spożywamy posiłki. Jej ewentualny niedobór jest jednym z głównych problemów naszej planety, dlatego też coraz popularniejsze stają się prośrodowiskowe rozwiązania i idące za nimi nowe technologie.

Woda w tak czystej postaci dostaje się do naszych gospodarstw, a zanieczyszczona spływa do kanalizacji – począwszy od nieczystości, kończąc na zmywaniu po brudnych naczyniach. O ile w przypadku oczyszczalni miejskiej całym systemem i procesem zajmują się wykwalifikowani specjaliści oraz dedykowane przedsiębiorstwa, o tyle nieco inaczej wygląda ten schemat w przypadku oczyszczalni znajdujących się na naszych działkach, przy gospodarstwie domowym.

Zastanawiałeś się kiedyś co się z nią dzieje i jak wygląda jej obieg? Czym jest i jak działa oczyszczalnia ścieków w Twoim mieście? Czy możesz postawić sobie jej namiastkę na swoje parceli, budując tym samym przydomową oczyszczalnię ścieków? Sprawdźmy zatem jak wygląda proces jej budowania oraz jakie są jej największe zalety i wady!

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Aby odpowiedzieć na to pytanie najpierw zakwalifikujemy rodzaje ścieków.

 • ścieki bytowe to szeroka grupa ścieków, pochodzących z gospodarstw domowych (np. ze zlewów)
 • ścieki przemysłowe – jak sama nazwa wskazuje – wytwarzane są z zakładów przemysłowych i różnią się znacznie składem od swoich poprzedników,
 • miejskie – czyli pochodzące z aglomeracji miejskich, łącznie z wodami opadowymi.

Znając już podstawowe zróżnicowanie ścieków, przeanalizujmy działanie oczyszczalni ścieków (mowa o oczyszczalniach miejskich, taki jak np. oczyszczalnia ścieków Czajka).

 1. Ścieki dopływają do miejskich oczyszczalni ścieków przy pomocy głównego kolektora. Najczęściej jest on bardzo duży, przypominający wielkością samochód osobowy. Jego rozmiar nie jest przypadkowy, bowiem do oczyszczalni wpadają najdziwniejsze i najmasywniejsze śmieci,
 2. następuje wstępny stopień oczyszczania, nazywany czyszczeniem mechanicznym.
 3. krokiem trzecim jest piaskownik, czyli mechanizm odsączający piasek,
 4. odbywa się sedymentacja w osadnikach wstępnych. Na tym etapie zanieczyszczenie redukowane jest o nawet 50%,
 5. krok piąty to oczyszczanie właściwe – czyli tzw. proces biologiczny, opierający się na bakteriach, żywiących się związkami węgla, azotu i fosforu,
 6. osad nadmierny jest odpompowywany od zagęszczaczy osadu, po czym trafia do komór fermentacyjnych,
 7. w komorach osad jest podgrzewany i mieszany. Na tym etapie wytwarzany jest tzw. biogaz, który służy do produkcji ciepła i energii elektrycznej,
 8. osad trafia do stacji odwadniania, gdzie jest poddawany suszeniu,
 9. mieszanka oczyszczonego ścieku trafia do tzw. osadników wtórnych, gdzie następuje finalne oczyszczanie,
 10. ostatni etap to kontrola jakości ścieku.

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Skoro już wiemy jak funkcjonuje miejska oczyszczalnia ścieków, spróbujmy zrozumieć czym jest mniejsza, przydomowa oczyszczalnia. Pod tą nomenklaturą podlegają określone budynki, które stworzone zostały zgodnie z ustawą Prawa Budowlanego. Według niego oczyszczalnia, której przepustowość nie przekracza 7,5m3 na dobę nie wymaga zezwolenia na budowę. Ważne jednak jest, aby zgłosić montaż staroście w lokalnym wydziale architektury i budownictwa. W zgłoszonym formularzu musimy umieścić takie informacje jak: zakres i sposób wykonywania prac, rodzaj budowanej oczyszczalni, jej wydajność i docelową ilość wytwarzanych ścieków. Oczyszczalnie można budować przy własnym domu bądź budynku biurowym.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – budowa krok po kroku

Krok pierwszy to montaż osadnika wstępnego, czyli plastikowego zbiornika. Po ustalenia lokalizacji wykonuje się odpowiedniej głębokości wykop (najlepiej koparką). Nierzadko kopie się też drugi zbiornik, tworząc tzw. osadnik wstępny.

Krok drugi – jeszcze przed wystawieniem zbiornika w wykopie należy ułożyć rury kanalizacyjne. Jeden odcinek łączy rurę wewnętrzną instalacji z osadnikiem wstępnym. Kolejny odcinek łączy osadnik wstępny ze zbiornikiem oczyszczania biologicznego. Ważne jest, aby rury montować ze spadkiem 2-3%.

W kroku trzecim należy pamiętać, aby dno wykopu pokrywało się z kilkucentymetrową warstwą piasku. Zbiornik opuszcza się do wykopu, a następnie poziomuje. Po zamontowaniu zbiornika należy podłączyć do go rury.

Nieco inaczej wygląda montaż oczyszczalni z drenażem, a inaczej w przypadku oczyszczalni ze złożem biologicznym lub osadem czynnym. W tym pierwszym wypadku zbiornik zasypuje się gruntem do wysokości montażu studzienki rozdzielającej. Następnie na dnie, kolejno kładzie się warstwę żwiru (około 30 cm), a na niej rury drenażowe, które następnie przysypuje się żwirem i przykryć geowłókniną. W przypadku tego drugiego – czynny montaż reaktora biologicznego odbywa się analogicznie, jak w przypadku osadnika wstępnego. Na koniec należy doprowadzić zasilanie elektryczne i zamontować pompy wymuszające przepływ ścieków.

Ostatni krok zakłada iż przed zasypaniem zbiorników i rur drenażowych trzeba sprawdzić szczelność połączeń (a następnie je uszczelnić).

Oczyszczalnia ścieków koło domu – wady i zalety

Przewrotnie zacznijmy od wad, które mogą zniechęcić do inwestowania.

 • prawidłowe działanie elektrowni wymaga solidnie wykonanej pracy, a tym samym – sporych kosztów inwestycyjnych,
 • należy starannie zaplanować przestrzeń, aby mieć pewność, że elektrownia działa poprawnie i efektywnie,
 • działka powinna mieć odpowiednie rozmiary, co bywa najtrudniejszym do spełnienia warunkiem,
 • jest to stosunkowo kosztowna inwestycja,
 • istnieje konieczność regularnego dodawania do oczyszczalni bakterii (w postaci aktywnych tabletek wrzucanych zazwyczaj po prostu do muszli klozetowej) oraz czynność czyszczenia osadnika, którą muszą zająć się fachowcy,
 • regularne czyszczenie (średnio raz w roku).

Jak powyższe wady odnoszą się do najważniejszych zalet? Otóż:

 • cały mechanizm jest bezpieczny dla środowiska i zgodny ze standardami proekologicznymi,
 • stosunkowo szybki zwrot z inwestycji (o czym przeczytasz poniżej),
 • szczelne zbiorniki minimalizują do zera zanieczyszczenia gleb i wód gruntownych,
 • brak ryzyka skażenia okolicznych zasobów,
 • istniejące dofinansowanie, powstałe z projektu Unii Europejskiej,
 • w oczyszczaniu ścieków biorą udział tzw. bakterie beztlenowe, a ten proces jest zupełnie obojętny dla środowiska naturalnego.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków cena

Ceny przydomowej oczyszczalni mają szeroką rozpiętość – poczynając od 6, a kończąc na nawet 20 tysiącach złotych.

Na szczęście inwestycja tego typu zwraca się już po około 36 miesiącach, co niweluje wadę kosztów inwestycyjnych. Jest to wyjątkowo korzystne rozwiązanie pod kątem kosztów eksploatacji i po porównaniu z montowaniem i użytkowaniem zwykłego szamba.

Jako, że jest to rozwiązanie ekologiczne, wspierane przez samochody i firmy pro-środowiskowe, banki wielokrotnie udzielają kredytów właśnie na budowę powyższej oczyszczalni. Ponadto, zainteresowane osoby mogą liczyć na dofinansowanie tego projektu z funduszy Unii Europejskiej.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków jaka najlepsza 2018

Aby wybrać najlepszą oczyszczalnię należy dokładnie przeanalizować technologię, cenę, dostępne możliwości i ofertę montażu. Zupełnie inaczej wygląda oczyszczanie beztlenowe (tzw. drenażowe) – wyjątkowo popularne w Polsce – inaczej oczyszczalnie tlenowe i hydrofitowe. Ponadto, warto pamiętać, że obecnie nie ma oczyszczalni bezobsługowych, a więc poszukiwania w pełni automatycznego rozwiązania mija się z celem. Ostatecznie posiadanie oczyszczalni przydomowej wiąże się z jej prawidłową eksploatacją oraz przestrzeganiem pewnych podstawowych zasad korzystania z kanalizacji przydomowej.

Dlatego też w celu znalezienia najlepszej, biologicznej oczyszczalni dobrze jest analizować możliwości na rynku, pytać o opinie, sprawdzać konkurencyjność cen oraz oferty firm wdrożeniowych. Warto więc nie zniechęcać się na starcie, a dokładna analiza pozwoli wybrać najoptymalniejsza ofertę, minimalizując ryzyko niewłaściwego ulokowania swoich pieniędzy.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!