Jakie są skutki niewłaściwego wykorzystywania nieodnawialnych źródeł energii?

open-pit-mining-1327116_1920

konwencjonalne źródła energii. W tej grupie wymienia się wszelkiego rodzaju kopaliny – węgiel kamienny, brunatny, gaz ziemny, ropę, gaz łupkowy, uran i tor. Ich użytkowanie wzbudza kontrowersje z kilku, istotnych względów, wskazując tym samym na znaczny problem środowiskowy i ekonomiczny.

No właśnie, jakie zagrożenia wynikają z niewłaściwego gospodarowania i wykorzystywania nieodnawialnych źródeł? Czy skutki są na tyle poważne, że dotyczyć nas będą szybciej, niż sądziliśmy?

Co to są nieodnawialne źródła energii?

Zasoby nieodnawialne, jak sama nazwa wskazuje, nie odnawiają się w sposób naturalny, a ich liczba stopniowo ulega wyczerpaniu. Ze względu na te ograniczenia ważne jest, aby korzystać z nich w maksymalnie długim czasie, bowiem raz wykorzystane nie mogą zostać ponownie użyte. O ile podaż zasobów jest najczęściej stała, o tyle ich odtworzenie jest niemożliwe.

Wśród nieodnawialnych źródeł energii wymienia się najczęściej ropę naftową, gaz ziemny i węgiel. Formacja każdego z nich trwa nawet miliardy lat, dlatego tak istotne jest oszczędzanie dobrodziejstw naszej planety.

Obecnie szacuje się, że zasoby węgla pozwolą na korzystanie z niego (w identycznym jak dotychczas wymiarze) przez kolejne 95 lat. W przypadku gazu ziemnego mowa o 70 latach, a ropy – zaledwie 45 lat.

Skutki dla środowiska

O ile pozyskiwanie energii z paliw kopalnych jest wydajne głównie ze względu na nowe, efektywne technologie, o tyle energetyka oparta na węglu bywa niezwykle szkodliwa dla naszego środowiska. Niewłaściwe wykorzystywanie tej grupy energii może niszczyć nasze krajobrazy. Powstawanie odpadów – głównie skał wydobywanych wraz z węglem – oraz pyłu, zanieczyszcza przyrodę, przyczyniając się do obumarcia wielu gatunków fauny i flory.

Ponadto, podczas uzyskiwania energii uwalnia się do atmosfery ogromne ilości CO2 i siarki, co w oczywisty sposób wpływa na jakość wdychanego powietrza, a tym samym – na nasze zdrowie.

Jak już wspomnieliśmy, nieodnawialne źródła energii z czasem się wyczerpują, w związku z czym należy poszukiwać nowych złóż, lub… kopać głębiej. Wydobywanie ich z coraz głębszych przestrzeni podnosi koszty pozyskiwania. Przykładowo w Polsce płytkie pokłady węgla kamiennego są już na znacznym wyczerpaniu, a eksploatacja głębszych złóż jest zbyt droga, aby móc ją zastosować.. Oznacza to, że jesteśmy nijako w impasie, bowiem trudno jest znaleźć rozwiązanie na tą trudną ekonomicznie sytuację.

Skutki dla zdrowia

Mówiąc o niewłaściwym wykorzystywaniu nieodnawialnych źródeł energii nie możemy pominąć awarii elektrowni atomowej. Bez względu na to czy wybuch był skutkiem awarii urządzenia (Majak 1957 rok), czy błędu człowieka (Czarnobyl 1986 rok), tudzież klęski żywiołowej (Fukushima 20111 rok), wpływ tych zdarzeń odbił się echem na zdrowiu okolicznych mieszkańców. Szacuje się, że skutki wybuchu radioaktywnych substancji odczuwalne były przez następne dziesiątki lat, na obszarach sięgających setek tysięcy kilometrów kwadratowych. Niewłaściwe wykorzystanie przyczyniło się do powstawania nowotworów czy chorób tarczycy, z którymi boryka się znacznie większy odsetek społeczeństwa.

Specjaliści wskazują, iż za 20-30 lat na świecie pojawią się maszyny IV generacji, które zmniejszą ryzyko wybuchu (głównie ze względu na wydajność i łatwość pracy w wysokich temperaturach). Nie zmienia to jednak faktu, iż dotychczas budowane elektrownie jądrowe spotykały się z szeregiem obaw i słów krytyki.

Ponadto, wytwarzane gazy i pyły, negatywnie wpływają na poziom zanieczyszczeń, plasując nasz kraj na niechlubnej liście najbardziej zanieczyszczonych terenów Europy. Polska od ponad 10 lat regularnie przekracza wszelkie normy (czasami nawet 6-krotnie!) dotyczące obecności poszczególnych, szkodliwych związków chemicznych we wdychanym powietrzu. .

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!