Jednoosobowa działalność gospodarcza – podstawowe informacje

entrepreneur-593358_1920

Własna działalność gospodarcza często okraszona jest błędną wizją idealnego zatrudnienia, niezależności, wymarzonych warunków pracy, które ustalamy samodzielnie. Zakładana jest przez osoby fizyczne, które z dużym entuzjazmem podchodzą do swojej własnej, nowej firmy. Z czasem jednak życie i realia zmieniają trochę tą wizję, co często jest wynikiem nieznajomości najważniejszych, podstawowych informacji. Mając na uwadze, że firma jednoosobowa to problem wielu, zebraliśmy te wszystkie pytania i odpowiemy na nie w poniższym materiale.

Działalność jednoosobowa – podstawowe cechy:

Zacznijmy od początku, czyli od wartości, które definiują każdą działalność jednoosobową. W tym elemencie warto wyróżnić:

 • cel nastawiony na zarabianie – a konkretnie na zysk,
 • charakter zorganizowany – np. wynajmowane są pomieszczenia do jej wykonywania, chociaż praca zdalna, wprost z kanapy, także podlega pod ten element
 • sposób ciągły – podejmowanie czynności w sposób ciągły, zmierzających do określonego celu. Działania te są powtarzane z regularną częstotliwością.
 • wykonywana jest we własnym imieniu i odpowiedzialność – nie jest pod zarządem innej osoby czy całej, innej firmy

No i najważniejsze – kluczowe jest ponoszenie bezpośredniego ryzyka związanego z działalnością. O tym często zapomina się podczas planowania własnej działalności i to właśnie przez nią upada wiele jednoosobowych firm.

Rejestrowanie działalności:

Kolejnym, ważnym elementem jest konieczność rejestracji działalności w CEIDG. Wbrew pozorom nie zawsze jest to krok konieczny, a początkujący przedsiębiorca nie musi tego robić w dwóch, konkretnych przypadkach. Jeśli:

 1.  jest osobą fizyczną a przychody z prowadzonej działalności nie przekraczają w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – warto tu nadmienić iż w 2019 jest to kwota 1125 zł,
 2. nie prowadził wcześniej działalności gospodarczej

Warto o tym pamiętać, bowiem nierejestrowanie działalności wiąże się z dużymi przywilejami, z których po prostu warto skorzystać. Dzięki takim przywilejom nie musisz zatem:

 • zgłaszać działalności gospodarczej w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS
 • płacić z tego tytułu składek w ZUS (jednoosobowa działalność gospodarcza ZUS jest jednym z ważniejszych aspektów i pytań, które pozostają “w rękach” przedsiębiorcy, dlatego warto w tym celu zdobyć obszerną wiedzę i poradę)
 • płacić zaliczek na podatek
 • prowadzić rozbudowanej księgowości a uproszczoną ewidencję sprzedaży

Kilka najważniejszych informacji:

Zbierając wszystkie, niezbędne informacje dotyczące jednoosobowej działalności, zdaliśmy sobie sprawę jak obszerny jest to element i jak wiele pytań może być w związku z powyższym materiałem. Dlatego też zebraliśmy najważniejsze, czołowe aspekty, które być może posłużą ci na wstępnym etapie zakładania swojego przedsiębiorstwa.

 • osoba fizyczna – posiadać musi zdolność prawną, zdolność do czynności prawnych oraz zdolność sądową i procesową. Do sporządzania działalności nie musisz przygotowywać umowy oraz nie musisz wnosić minimalnego kapitału.
 • odpowiedzialność – jako jednoosobowa działalność odpowiadasz całym swoim majątkiem za zobowiązania powstałe w wyniku prowadzenia tej działalności. Uwaga – odpowiedzialność ta rozciąga się również na małżonka.
 • reprezentowanie – jako przedsiębiorca masz wyłączne prawo do reprezentowania swojej działalności.
 • nazwa działalności – każda działalność musi mieć swoją indywidualną nazwę (firmę). W przypadku wpisu do CEIDG, jeśli nie masz konkretnej nazwy firmy – twoją nazwą (firmą) jest co najmniej imię i nazwisko.
 • cena rejestracji w CEIDG – zarówno wpis do CEIDG jak i aktualizacja danych są bezpłatne.
  NIP- podczas rejestracji działalności zostanie ci automatycznie nadany numer NIP. Najprościej mówiąc – służy on do identyfikacji twojej działalności np. przed organami podatkowymi.
 • REGON – numer dla celów statystycznych. Również zakładany automatycznie– nie musisz składać oddzielnych wniosków do urzędu skarbowego.
 • Podatki – prowadząc działalność jednoosobową, z tytuły działalności będziesz podatnikiem PIT. Uwaga – przedsiębiorca jednoosobowy może być podatnikiem VAT.
 • Księgowość – możesz rozliczać się według książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego lub prowadzić pełną księgowość (tzw. księgi rachunkowe). Uwaga – jeśli twoje przychody przekraczają 2 mln euro (netto),musisz przejść na pełną księgowość.
  rejestracja kilku działalności – jedna osoba fizyczna może mieć tylko jeden wpis w CEIDG.
 • ZUS – o tym wspomnieliśmy już niejako powyżej. Pamiętaj, że rejestrując działalność w CEIDG automatycznie zostaniesz zgłoszony jako płatnik do ZUS (czyli zobowiązany jesteś do wpłacania składek). Dla odmiany – musisz samodzielnie zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony, to samo tyczy się sytuacji, w której zatrudniasz swoich pracowników. Uwaga – możesz skorzystać z ulgi na start (przez 6 miesięcy tylko składka zdrowotna), obniżonych składek albo tzw. małego ZUS, który wszedł w 2019 roku.
 • konto bankowe – jednoosobowa działalność gospodarcza to forma działalności, w której nie ma obowiązku zakładania osobnego konta, jednakże względów formalnych jest to zalecane
 • koncesja – obecnie koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie m.in: przewozy lotnicze, ochrona osób i mienia, poszukiwanie złóż, wytwarzanie i obracanie paliwami i energią
 • licencje – wymagane są w przypadku działalności w zakresie: wykonywania transportu drogowego, pośrednictwa w nieruchomościach, prowadzenia agencji pracy
 • pieczątka – wymagana zarówno przez bank jak i w przypadku wszelkich dokumentów wiążących. Zawierać musi: logo firmy, pełną nazwę firmy, adres siedziby, numer NIP, telefon kontaktowy, faks, adres e-mail,

Formy opodatkowania:

 • Podatek liniowy – to różnica pomiędzy przychodami i poniesionymi kosztami. Obecnie podatku wynosi 19 proc. Wartość ta jest stała.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – forma, w której jednoosobowa działalność gospodarcza opodatkowana jest jedynie od przychodu, a cena ta nie może zostać pomniejszona o koszty uzyskiwania tegoż przychodu. Podatnik decyduje się na jedną z pięciu zasadniczych stawek – odpowiednio: 3 %., 5,5 %, 8,5 %, 17 i 20 %.
 • karta podatkowa – przeznaczona przede wszystkim dla firm działających w zakresie gastronomii (ze sprzedażą napojów o zawartości alkoholu do 1,5 proc.), usług rozrywkowych (np. kasyno), czy edukacyjnych (np. szkoła językowa)

Jak założyć jednoosobową działalność?

Skoro wiemy już o najważniejszych elementach, posiadamy własną firmę, wizję, wiemy z czym wiążą się dane zobowiązania i jak wygląda księgowość, czas podjąć decyzję o założeniu takiej spółki.

Po pierwsze więc – należy wypełnić formularz CEIDG-1 na stronie ministerstwa lub e-PUAP. Jako przyszły przedsiębiorca masz cztery opcje na złożenie wniosku:

 1. osobiście, w urzędzie miasta lub gminy,
 2. listem poleconym (poświadczonym notarialnie),
 3.  elektronicznie, z użyciem bezpiecznego podpisu kwalifikowanego,
 4. elektronicznie, bez użycia bezpiecznego podpisu kwalifikowanego – e-PUAP.

Uwaga – wszystkie z powyższych opcje związane są z jednoczesnym wnioskiem o rejestrację przedsiębiorcy jako płatnika składek do ZUS. Od tego momentu masz 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej zgłosić siebie do ubezpieczeń.

Wady i zalety

Mając na uwadze wszystkie powyższe informacje oraz zbierają najpopularniejsze w tym wątku wątpliwości, spróbujmy zebrać najważniejsze wady, ale również zalety takiej formy biznesu.

Wady:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza koszty to często temat tabu i trudny do przewidzenia materiał – kwestie finansowe, zwłaszcza na początku działania są niepewne i wiązać się mogą ze sporym ryzykiem
 • odpowiedzialność całym majątkiem
 • obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia do ZUS
 • konieczność podstawowej znajomości przepisów związanych z opodatkowaniem oraz działaniami księgowymi
 • często brak pracy etatowej

Zalety:

 • brak kosztów założenia działalności gospodarczej
 • nie ma wymagań odnośnie tworzenia kapitału przedsiębiorstwa
 • ogromna elastyczność – w otwieraniu, zawieszaniu i likwidacji działalności gospodarczej
 • możliwość optymalizacji podatkowej poprzez wybór formy opłacania podatków
 • niskie koszty obsługi księgowej, zwłaszcza po zapoznaniu się z podstawową wiedzą w tym zakresie
  ograniczone obowiązki sprawozdawcze
 • duża samodzielność i niezależność
 • dbanie i budowanie “własnej marki”

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!