Kiedy i jak złożyć odwołanie od decyzji z urzędu?

notebook-4597948_1920

Czy wiesz, że od każdej wydanej decyzji możesz się odwołać? Jeśli nie działa ona na Twoją korzyść oraz jeśli twierdzisz, że nie wszystkie dokumenty zostały rozpatrzone zgodnie z ich przeznaczeniem, możesz stworzyć dokument zwany odwołaniem.

Jak napisać odwołanie? Co musi się w nim znaleźć i na jakie elementy warto zwrócić szczególną uwagę? Czy konieczne jest uzasadnienie swojej decyzji oraz przedstawienie dodatkowych argumentów? Przygotowaliśmy dla ciebie krótki materiał oraz wzór odwołania od decyzji, ułatwiając tym samym współpracę i komunikację z docelowym urzędem.

Gdzie i kiedy składa się odwołanie?

Odwołanie składa się za pośrednictwem organu, który wydał niesatysfakcjonującą decyzję. Dokumenty złożone muszą być w terminie 14-tu dni od jej doręczenia. Jeśli decyzja została przekazana nam ustnie, termin rozpoczyna się od daty otrzymania tejże informacji. Co ważne – przed upływem terminu wniesienia odwołania (czyli wspomnianych 14 dni) decyzja nie ulega wykonaniu. Można to porównać do zamrożenia wszelkich działań ze strony np. sądu.

Co na to organ odwoławczy?

Organ odwoławczy otrzymuje nasze dokumenty, a następnie na nowo je analizuje. Po ich rozpatrzeniu przygląda się również dokumentacji zgłoszonej do organu pierwszej instancji oraz przeprowadza postępowanie dowodowe. Na podstawie tych trzech elementów ponownie wydaje decyzję.

Decyzja ta może mieć charakter zaskarżający, podtrzymując tym samym pierwotną wersję, albo uchylający. W tym drugim przypadku uchylenie zaskarżonej decyzji dotyczyć może zarówno całości, jak i jej części. W wyniku tego zostaje umorzone postępowanie pierwszej instancji (w całości lub w części), a także postępowanie odwoławcze.
Jeśli organ zdecyduje się częściowo uchylić decyzję, musi przekazać ją do ponownego rozpatrzenia. Wysyła ją więc do organu pierwszej instancji, zaznaczając, że poprzednia decyzja została wydana z np. z naruszeniem przepisów postępowania. Organ prosi o ponowne rozpatrzenie sprawy, jasno wskazując uchybienia lub czynniki, które powinny zostać ponownie przeanalizowane.

Odwołanie od decyzji wzór

Poniżej przedstawiamy wzór odwołania od decyzji ZUS lub innej decyzji ze strony wybranego urzędu. W przygotowanym dokumencie – który wysłać możemy elektronicznie lub drogą tradycyjną (papierową) – umieścić musisz takie elementy, jak:

  • imię i nazwisko wnoszącego (w tym przypadku – twoje)
  • adres zamieszkania i korespondencji wnoszącego
  • rodzaj żądania (w tym wypadku żądaniem jest odwołanie od decyzji)
  • numer sprawy (lub decyzji), którą zaskarżamy
    Co ważne, dokument nie musi zawierać dokładnego i szczegółowego wyjaśnienia i uzasadnienia twojego odwołania. Sam fakt złożenia dokumentów jest wystarczającym, aby strona przyjrzała się wydanej decyzji. Warto jedynie we wniosku podkreślić iż nie zgadzamy się z dotychczasową decyzją, prosząc o ponowne jej rozpatrzenie lub uchylenie.

Ile kosztuje odwołanie i jak długo będziesz czekać?

Odwołanie jest usługą bezpłatną, a jedyne koszty, które poniesiesz, związane są z np. wysyłką listu pocztą polską lub na skutek wykupionej pomocy pełnomocnika. Czas oczekiwania wynosi średnio około 30 dni, z uwzględnieniem, że sprawa może zostać rozpatrzona szybciej.

Czy możesz zrezygnować ze swojego odwołania?

Jeśli zdecydowałeś się odwołać od decyzji urzędu, a następnie stwierdzisz, iż owe odwołanie nie ma racji bytu, możesz je z powodzeniem cofnąć. Należy tego dokonać przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Wyjątek stanowi sytuacja, w której organ stwierdził, że cofnięcie odwołania naruszyłoby prawo lub interes jednostki.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!