Kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek o przeliczenie emerytury?

park-5528190_1920

Kwestie ponownego przeliczania emerytury dokładnie opisuje i reguluje ustawa sporządzona w grudniu 1998 roku. Jej dokładny zapis znajdziemy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i skierowana jest do każdej, zainteresowanej i uprawnionej emerytalnie osoby. Jako, iż zakład nie może odrzucić takiego wniosku, jest to niezwykle atrakcyjna opcja (zwłaszcza w przypadku sytuacji wskazanych w poniższym artykule).

Jak wypełnić wniosek o przeliczenie emerytury i kiedy należy to zrobić? Jakie sytuacje upoważniają do tego przeliczenia i czy usługa ta związana jest z dodatkowymi opłatami? Sprawdźmy!

ZUS przeliczenie emerytury

Zacznijmy od przypomnienia w jaki sposób rozliczana jest nasza emerytura. W dużym skrócie podstawą jej obliczenia stanowi m.in. kwota składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji stawek na koncie ubezpieczonego.

Artykuł 25 ustawy o emeryturach dokładnie stanowi o równowartości kwoty będącej wynikiem tych obliczeń, gdzie istotne znaczenie ma m.in. średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę. Dane te wyraża się w latach i miesiącach na podstawie raportów wykazanych przez GUS. Co roku Główny Urząd Statystyczny podaje te dane do końca marca, przy pomocy tzw. tablic trwania życia.

Kiedy możesz skorzystać z przeliczenie emerytury?

Wyróżnia się trzy, główne sytuacje, które upoważniają do przeliczenia emerytury lub renty.

 1. jeśli przy składaniu wniosku o przyznanie emerytury nie dysponowałeś wszystkimi niezbędnymi dokumentami za okres ubezpieczenia (na skutek czego ZUS nie mógł uwzględnić wszystkich składek przy obliczaniu świadczenia)
 2. jeśli nie możesz udokumentować zarobków za lata sprzed przejścia na emeryturę
 3. jeśli po przyznaniu świadczenia pracowałeś i nadal opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne.

Bez względu na powyższe sytuacje musisz pamiętać, iż przeliczenie świadczenia następuje na twój wniosek.

Co ważne – jeśli okazałoby się, że po przeliczeniu przysługuje ci niższe świadczenie, ZUS nadal będzie wypłacał dotychczasową kwotę.

Jak wypełnić wniosek o przeliczenie emerytury?

Jak podaje ZUS – we wniosku o przeliczenie emerytury musimy wskazać takie dane jak: pesel, podstawowe dane, dowód osobisty świadczeniobiorcy. Ponadto, konieczne jest dokładne wskazanie celu, a więc np.:

 • prośby o ponowne obliczenie świadczenia z jednoczesnym uwzględnieniem składek zapisanych na danym koncie,
 • prośby o ponowne obliczenie emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 • prośby o ponowne obliczenie świadczenia zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych;
 • prośby o ponowne obliczenie i doliczenie dodatkowego składnika wynagrodzenia

Aby ZUS przeliczył naszą emeryturę, musimy wykonać trzy kroki. Po pierwsze – wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek ERPO, po drugie – złożyć dokumenty potwierdzające okresy składkowe i po trzecie – złożyć dokumenty potwierdzające osiąganie wynagrodzenia.

Gotowy formularz można pobrać ze strony ZUS. Wśród niezbędnych danych jesteśmy zobligowani do podania takich informacji, jak:

 • dane wnioskodawcy – a więc pesel, adres zamieszkania, imię, nazwisko,
 • dane dotyczące świadczenia, w sprawie którego składasz wniosek,
 • zakres wniosku – a więc dokładne wskazanie celu, o których przykładach mówiliśmy powyżej ( w tym o ponowne obliczenie świadczenia zagranicznego),
 • sposób odbioru odpowiedzi,
 • podpis
 • załączniki – jeśli występują.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!