Krok po kroku: jak skutecznie napisać skargę?

writing-1209121_1920

W przypadku otrzymania niesatysfakcjonującej usługi możemy stworzyć tzw. skargę. Jest to formalne pismo, kierowane do docelowej instytucji lub firmy, które nie tylko informuje o uchybieniach, ale także nalega na interwencję w konkretnej sprawie. Osoba pisząca skargę może w ten sposób uzyskać przeprosiny, pomoc lub rekompensatę. Tylko… jak stworzyć taką skuteczną skargę?

Czym się różni skarga od reklamacji?

O rozróżnieniu skargi od treści decyduje treść, a nie forma czy schemat tworzonego dokumentu. Oznacza to, że zarówno pierwsza, jak i druga może być bliźniaczo podobna, z tym, że:

 • reklamacja odnosi się do zastrzeżeń wobec świadczonych usług
 • skarga to wynik niezadowolenia,

Skarga skierowana może być do np. konkretnego pracownika, dzięki czemu wskazana osoba może zostać upomniana, a sam dokument musi zostać rozpatrzony w określonym odgórnie terminie. Rozpatrzenie związane jest z koniecznością odpowiedzi ze strony adresata. Termin na ustosunkowanie się do dokumentów wynosi 30 dni.

Reklamacje zaś reguluje prawo cywilne, a adresat powinien je rozpatrzyć (co do zasady) w ciągu 30 dni od dnia złożenia. Sprzedawca/usługodawca nie może narzucać sposób składania zażalenia. Dodatkowo – sprzedawca nie może uznać gwarancji za jedyną podstawę prawną reklamowania wadliwej rzeczy.

Wzór skargi – schemat

Obecnie nie ma jednego, konkretnego szablonu, który narzuca nam treść i formę skargi. Wiele inspiracji i formularzy do wypełnienia znajdziesz online. Gdybyś jednak chciał stworzyć dokument całkowicie samodzielnie pamiętaj, aby umieścić w nim:

 1. Miejscowość i datę utworzenia dokumentu
 2. Imię, nazwisko, adres osoby skarżącej – czyli w tym wypadku twoje,
 3. Dane adresata (organ, do którego kierowana jest skarga, osoba, funkcja, adres);
 4. Tytuł i jego rozwinięcie (np. „Skarga na…”/ “Skarga wobec…”);
 5. Formuła otwierająca (np. „Wnoszę skargę na…”, „Na podstawie art. …”);
 6. Treść właściwa skarg – ze wskazaniem przyczyny, formy i okoliczności.
 7. Nazwanie przewinienia, kto jest winny, przedstawienie okoliczności – fakt bez ładunku emocjonalnego i w oparciu o załączniki
 8. Zdefiniowanie swojej prośby, np. o interwencję. Przedstawienie swoich postulatów i oczekiwań wobec urzędu;
 9. Wyrazy szacunku (np. „Z wyrazami szacunku…”);
 10. Własnoręczny podpis;
 11. Informacja o załącznikach – jeśli występują.

Tworząc więc np. Tauron reklamacje możemy stworzyć dokument, w którym:

W treści zgłoszenia sygnalizujemy iż stworzony i wystawiony rachunek za energię elektryczną jest nieprawidłowy, w związku z czym oczekujemy od przedsiębiorstwa energetycznego przedstawienia podstaw zrealizowanego rozliczenia.

Jak napisać skargę: instrukcja krok po kroku

Posiadając już wzór formularza, przeanalizujmy etapy tworzenia skargi.

Krok pierwszy: Zbierz wszystkie dane, które konieczne są do złożenia stosownych dokumentów. Uzyskaj informację kto jest adresatem twojej skargi i przygotuj konieczne załączniki (np. potwierdzające dokonanie transakcji). W razie konieczności zapoznaj się z przepisami prawnymi, które mogą dodatkowo wzmocnić twój przekaz.

Krok drugi: Stwórz dokument według powyższego wzoru.

Krok trzeci: wyślij skargę drogą elektroniczną lub papierową. W przypadku pierwszym upewnij się, że mail trafił do adresata, a sam dokument załącz w postaci skanu. W drugim wypadku wyślij list polecony, za potwierdzeniem odbioru. Nie zapoznaj stworzyć go w dwóch kopiach, gdzie jedną pozostawisz u siebie.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!