Medal, a emerytura – jak wygląda przyznawanie emerytury olimpijskiej?

sport-4399175_1920

Po ostatnich, niewątpliwych sukcesach Polskiej Reprezentacji w Piłce Siatkowej, wypowiadający się Mistrzowie Świata wielokrotnie powtarzali, że ich głównym celem jest medal olimpijski. Nie trudno zauważyć, że dla wielu sportowców czteroletnia olimpiada jest okresem przygotowań do jednej z najważniejszych imprez sportowych – Igrzysk. Po odwołanych w tym roku zawodach w Tokio dla wielu z nich był to cios – głównie pod kątem formy, którą budowali przez ostatnie miesiące.

Dla kibica to czas emocji, splendoru i niesamowitej atmosfery. Dla sportowca to kilka dni walki o uznanie, pokaźną sumę i… emeryturę. To ona, po zakończonej karierze, staje się nieodzowną pomocą finansową, będąc niejako “nagrodą” za osiągane wyniki i reprezentowanie kraju.

Ile wynosi emerytura olimpijska? Co dokładnie zapewnia sportowcom i kiedy zawodnik może na nią liczyć?

Czy tylko Igrzyska? Co ciekawe, emerytura olimpijska nie dotyczy wyłącznie igrzysk. Na świadczenie mogą liczyć również uczestnicy paraolimpiady i zawodów “Przyjaźń 84”. Te ostatnie stały się alternatywą dla Igrzysk w 1984 roku, kiedy to polityka wkroczyła w granice sportu, bojkotując to słynne wydarzenie. W ramach sprzeciwu, środowisko sportowe zorganizowało swoje własne zawody, nazywając je “Przyjaźnią”. Paraolimpiada dotyczy osób niepełnosprawnych, których udział w klasycznych zawodach byłby niemożliwy lub niebezpieczny dla zdrowia.

Kto może dostać emeryturę olimpijską?

Z oczywistych względów podstawowym warunkiem jest wzięcie udziału w igrzyskach. Co więcej, samo uczestnictwo nie upoważnia do świadczenia, dlatego celem głównym jest zdobycie medalu.

Co ważne, kolor medalu nie ma znaczenia – wartość emerytury jest taka sama zarówno w przypadku złotego medalu, jak i srebrnego czy brązowego (o czym trochę więcej piszemy poniżej). Rodzaj medalu ma jednak znaczenie podczas wypłacania premii, przyznawanej przez Polski Komitet Olimpijskim.

Drugim, koniecznym warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa i stałe miejsce zamieszkania na terenie Unii Europejskiej. Jako trzeci warunek wymienia się brak karalności za tzw. przestępstwo umyślne, w tym za stosowanie dopingu. Ten ostatni przepis wszedł w życie w 2017 roku, podkreślając problem stosowania masowych, nielegalnych środków, które nierzadko pozwalają osiągać najwyższe wyniki w karierze.

Co ciekawe – świadczenie odebrać można dopiero po skończonym 40 roku życia, kiedy to rozpoczyna się oficjalna emerytura każdego sportowca.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Sportowiec na emeryturze zyskuje świadczenie, wynoszące 2623, 38 złotych. Jest to należność stała, pomijająca:
a) rodzaju medalu
b) sytuację finansową sportowca
c) inne wyniki sportowe

Kwota ta zwolniona jest ze składek ubezpieczeniowych, społecznych i zdrowotnych. Ponadto, nie pobiera podatku dochodowego od osób fizycznych, a samo świadczenie nazywane jest gratyfikacją, którą przyznaje Państwo za wyniki sportowe. Co ważne – sportowiec, który zdobył np. 10 medali olimpijskich nie otrzymuje dziesięciokrotności tejże sumy. Ostatecznie zawodnikowi przysługuje jedno świadczenie, bez względu na łączne osiągnięcia i zdobyte krążki.

Co zrobić, aby dostać emeryturę olimpijską?

Emerytura przyznawana jest na wniosek sportowca. Złożyć go należy do Ministerstwa Sportu i Turystyki, wraz z szeregiem innych dokumentów. W tym celu uiścić musisz:

  • zaświadczenie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które potwierdza zdobycie medalu
  • zaświadczenie o zakończeniu kariery sportowej
  • oświadczenie o niekaralności
  • potwierdzenie polskiego obywatelstwa
  • kserokopia dowodu osobistego

Emerytura obywatelska będzie przyznawana co miesiąc, poczynając od miesiąca, w którym został złożony powyższy wniosek.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!