Na co firmy pożyczają w Polsce – dane za 2018 rok

typing-849806_1280

Zaciąganie zobowiązań finansowych jest istotnym krokiem w rozwoju własnej firmy. To za jego pomocą jesteśmy w stanie zainwestować konkretną sumę, głównie w celu ekspansji na rynek, poszerzenia kadry, wzbogacenia się z sprzęt elektroniczny lub motoryzacyjny. Polskie firmy, podobnie jak polscy konsumenci, zapożyczają się coraz częściej. O ile w przypadku konsumentów cel jest bardzo różny, o tyle w przypadku firm, ów cel często się powtarza. Sprawdźmy, na co polskie firmy zapożyczali się w 2018 roku.

Polscy konsumenci a zapożyczenie

Zanim przejdziemy do statystyk firm, zastanówmy się jak wygląda cel polskiego konsumenta. Najczęściej zapożyczają się mężczyźni po studiach, lub kobiety po osiągnięciu stabilizacji na rynku pracy. W przypadku mężczyzn cel często nakierowany jest na realizację marzeń i postawionych sobie celów. W tym elemencie wyróżnia się sprzęt AGD, RTV lub elementy motoryzacji. Kobiety zaś najczęściej widzą swój cel w realizacji wspólnych celów, edukacji oraz samorozwoju własnych dzieci. Tak duża różnica zarówno w wieku, jak i powodach, na który decydujemy się na kredyt lub pożyczkę, wynika z różnic społecznych i ekonomicznych, dotykających różną płeć, w równie różny sposób.

Polskie firmy – cele pożyczek

Statystyki i dane wskazują, że polski przedsiębiorca zapożycza się… bo musi. Konieczność zaciągania kredytu lub pożyczki to efekt niespłaconych zobowiązań klientów oraz ze względu na odległe terminy realizacji zlecenia, a tym samym – płatności. Długo oddawany VAT oraz brak stabilizacji lub płynności finansowej zmusza zatem do załatania dziury budżetowej. To też stanowi za pierwszy cel pożyczki – przedsiębiorca decyduje się na umowę z bankiem, głównie w celu usprawnienia codziennych i comiesięcznych, obowiązujących nas opłat. Celem więc niejako staje się podtrzymanie firmy, opłacanie pracowników i transakcji podjętych w przeszłości. Jeśli więc kontrahenci ustalają długi termin spłaty, a następnie i tak nie trzymają terminów, konieczna jest dodatkowa pomoc finansowa. Co ciekawe, problem ten dotyczy najczęściej branży budownictwa.

Drugim celem zapożyczeń przez firmy, jest również niespodziewana akcja na rynku branżowym lub wśród konkurencji. Reakcja na zmiany, nagłe sytuacje oraz zachowania konsumentów wymaga od nas szybkiej reakcji. Ten aspekt najczęściej wykorzystują małe i średnie przedsiębiorstwa, reagując na zachowanie dużej konkurencji. Jest to więc to kolejny niezamierzony cel, w dużej mierze niezależny od naszych planów, oczekiwań i realizacji.

Trzecim celem jest realizacja strategii. Pod tym mianem mamy na myśli wszelkie działania, które mają służyć samorozwojowi i wcześniej postawionym założeniom. Cześć przedsiębiorców wydaje daną sumę na marketing, inna na zakup nowego sprzętu, a trzecia na budowanie nowego, oddzielnego działu lub punktu.

Badania przeprowadzone wśród właścicieli firm z różnych branż, pokazują, że zdecydowana większość (ponad ⅓) wydaje zapożyczoną kwotę na kontrahentów, którym należy się terminowa płatność. Niewielki procent, który stanowi namiastkę wszystkich potrzeb i obowiązków, to ten wskazujący na zakup surowca lub towaru. Ciekawym aspektem jest, że niemalże 3% wszystkich przedsiębiorców zaciąga dług, aby zapłacić podatek lub wypłacić wynagrodzenie swoim pracowników. Jest to tym bardziej niepokojące, gdy uświadomimy sobie, że niewiele firm odkłada (szacunkowo – 2 n 100 firm) pieniądze na sytuację nagłą, niespodziewaną, wymagającą uruchomienia oszczędności (co jednocześnie generuje drugi, wspomniany wyżej cel).

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!