Odliczenia od podatku – czyli z jakich ulg możesz skorzystać?

calculator-1044173_1280

Rozliczenia podatku bywa niezwykle stresującym doznaniem. Nie dość, że musimy przestrzegać terminów, to jeszcze nie do końca wiemy w jakim progu podatkowym się znajdziemy. Myśląc, że mamy nadpłatę okazuje się, że w rzeczywistości doszły do niedopłaty, a ciebie czeka kolejny, niespodziewany wydatek. Na szczęście, istnieje kilka możliwości, dzięki którym suma może się diametralnie zmienić. Odliczenia od podatku 2018 nie muszą być, aż tak stresujące, jeśli zdasz sobie sprawę z ulg, które ci przysługują i które możesz ostatecznie odliczyć.

1) Ulga na dziecko

Jedno z najczęstszych i najchętniej wykorzystywanych ulgi w rozliczeniu rocznym. Przysługuje ona na każde dziecko, zanim ukończy 18 rok życia. Odliczyć sobie je możesz, gdy: wykonujesz władzę rodzicielską, pełnisz rolę opiekuna (zwłaszcza, gdy dziecko z tobą zamieszkuje) lub gdy sprawujesz opiekę, pełniąc jednocześnie tzw. funkcję rodziny zastępczej.

Ulga obowiązuje każdy miesiąc roku podatkowe, w których osoba rozliczająca się pełni powyższe funkcje.
Ulga przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy roku podatkowego, w którym podatnik wykonywał czynności, o których mowa powyżej, i jest zależna od ilości małoletnich dzieci. Koszt ulgi, w przypadku jednego dziecka, to niecałe 100 zł. Podobnie w przypadku dziecka drugiego. Gdy potomków mamy trzech kwota rośnie do ponad 160 zł. Uwaga! Kwotę tą możemy odliczyć tylko wtedy, gdy dochody roczne nie przekraczają kwoty 112 000 zł.

2) Składki ZUS

Czyli składki na ubezpieczenie zdrowotne, które można odliczać od podatku rozliczanego co rok. W przeciwieństwie to innych składek obejmujących ubezpieczenie społeczne (np rentowe czy chorobowe), to je możemy odliczać w PIT 11. Jeśli pracujemy na etacie w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o dzieło, płacimy składki w wysokości prawie 8%.

3) Ulga rehabilitacyjna

Ulga obejmująca dochód przeznaczony na wszelkie wydatki związane z rehabilitacją. Dotyczy to zarówno osoby niepełnosprawnej jak i osób opiekujących się osobami niepełnosprawnymi. Zatem, odliczyć można min:

 • wszelkie ponoszone koszty, wynikające z przystosowania pojazdów dla osoby niepełnosprawnej
 • koszty związane z wyposażeniem mieszkania lub budynku mieszkalnego
 • zakup sprzętu rehabilitacyjnego, którego używamy w warunkach domowych
 • zakup książek i szkoleń, które pozwolą zrozumieć niepełnosprawność obejmująca nas lub naszych podopiecznych
 • opłata za turnusy rehabilitacyjne lub wczasy i kolonie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
 • pobyt w uzdrowiskach
 • opłacanie przewodników i opiekunów dla osób niewidomych lub znajdujących się w grupie inwalidzkiej
 • opieka pielęgniarska dla osoby przewlekle chorej
 • lekcje języka migowego dla osoby głuchoniemej i dla jego opiekuna

Ulga, tak jak wspomnieliśmy powyżej, przysługuje także opiekunom osoby niepełnosprawnej. Wśród nich wyróżnić można: współmałżonka, dzieci własne, pasierbów, rodziców, rodzeństwa, rodziców współmałżonka, zięcia itd. Uwaga! Ulgę mogą odliczyć osoby niepełnosprawne, których dochód nie przekracza 12 tysięcy złotych.

3) z tytułu darowizn

Czyli ulga z tytułu darowania danych kosztów różnym organizacjom. Wśród nich wyróżnia się między innymi:

 • darowizny na rzecz kultu religijnego – którego dowodem będzie rachunek z banku oraz rachunek płatniczy
 • krwiodawstwa – realizowanego przez honorowego dawcę krwi. Obecnie przelicznik wynosi 130 zł za jeden oddany litr. Wysokość należy udokumentować za pomocą zaświadczeń.
 • działalności na rzecz publiczną lub organizacyjną. Dowodem takiej działalności będzie rachunek w banku lub rachunek płatniczy (jeśli darowizna jest darowizną pieniężną). Rachunek musi jasno wskazywać zarówno nadawcę jak i adresata.
  Ważne! Odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, z uwzględnieniem maksymalnie 6% dochodu. Darowiźnie nie podlegają wyroby alkoholowe, tytoniowe, paliwowe, elektroniczne i spirytusowe.

4) Ulga na internet

Odliczeniu podlegają wydatki, związane z używaniem sieci internetowej. Wysokość wydatków nie może przekroczyć 760 zł w rozliczeniu rocznym. Ulga na internet przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, tylko wtedy, jeśli w okresie poprzedzającym te dwa lata nie korzystał z tego odliczenia.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!