Odstąpienie od umowy zawartej na odległość – zbiór najważniejszych informacji

contract-3002431_1920

Każdy konsument ma prawo odstąpić od umowy, bez względu na to w jaki sposób ją podjął. Oznacza to, że umowa podpisywana na odległość również podlega tym przepisom, zezwalając tym samym na zerwanie jej w określonym czasie i po spełnieniu określonych warunków.

Jak zatem wygląda odstąpienie od umowy zawartej na odległość? Czy istnieje jakiś odgórnie narzucony wzór, który posłużyć może za pomoc w złożeniu stosownych dokumentów? Jakie warunki należy spełnić i na jakie przepisy warto się powołać, aby nasze odstąpienie było jednoznaczne i niepodważalne?

Odstąpienie od umowy

Polskie prawo dość jasno precyzuje, że konsument, który zawarł tzw. umowę na odległość ( np. za pośrednictwem sklepu internetowego) ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej zatwierdzenia. Co więcej – w odstąpieniu nie ma obowiązku podawania przyczyny takiej decyzji, co nazywane jest powszechnie “prawem do namysłu”.

W myśl tego prawa każdy konsument ma bezdyskusyjną możliwość przemyślenia swojego zakupu, zaznajomienia się z towarem, a także konkurencją. Co ciekawe prawo to nie przysługuje w przypadku sklepów stacjonarnych, uznając że warunki i środowisko naturalnie pozwala ocenić produkt i słuszności podejmowanej transakcji przez jej opłaceniem.

Warto podkreślić iż odstąpienie od umowy, a zwrot towaru to dwie różne, niezależne od siebie umowy i wbrew panującym mitom – nie muszą iść w parze.

Najważniejsze parametry

Zanim przejdziemy do rezygnacja z umowy wzór przyjrzyjmy się nieco bliżej wszystkim, niezbędnym parametrom, która mają znaczenie zarówno z punktu widzenia prawnego, jak i w kontekście przygotowanego pisma.

  1. Termin – moment rozpoczęcia wspomnianych 14 dni uzależniony jest od min. rodzaju transakcji. Przykładowo więc w momencie zakupu danego towaru czas naliczany jest od dnia jego otrzymania. W przypadku zamówienia kilku przedmiotów czas naliczany jest od dnia otrzymania ostatniej partii zamówienia.
  2. Forma – odstąpienie najlepiej stworzyć na piśmie, w dwóch kopiach, z wysyłką potwierdzającą odbiór. Alternatywą dla tej opcji jest złożenie odstąpienia poprzez dostępny formularz kontaktowy, z jednoczesnym zaznaczeniem opcji potwierdzającym otrzymanie maila.
  3. Co to oznacza? Odstąpienie od umowy jest równoważny z faktem, jakoby umowa nie została zawarta pomiędzy dwoma stronami.
  4. Koszty – oprócz kosztów związanych z ceną towaru sprzedawca powinien zwrócić koszty przesyłki, z jednoczesnym zaznaczeniem że zwrot kosztów dotyczy najtańszej z dostępnych opcji.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość wzór

Aby stworzyć odpowiedni dokument przygotowaliśmy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Jej formę można dowolnie zmieniać, pamiętając, aby ostateczny dokument zawierał:

  • dokładne dane dwóch stron – nazwę, imię i nazwisko,
  • numer zamówienia
  • odpowiednie przepisy prawne, potwierdzające prawo do odstąpienia
  • podpis
  • datę złożenia dokumentu

Najprostszą formą odstąpienia może być zdanie informujące:

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy oznaczonej numerem: XX (podaj numer zamówienia lub transakcji), zawartej w dniu XX (podaj dzień złożenia i opłacenia zamówienia), dotyczącej zakupu/ usługi XX (tu podać możesz zarówno konkretny rodzaj produktu, z np. wskazaniem numeru seryjnego lub rezygnacja z umowy Orange przed czasem).

Powyższe zdanie oznacz swoim podpisem, datą i miejscem. Dane konsumenta (a więc swoje) zapisz w górnym, lewym rogu, a dane sprzedawcy – po prawej stronie, tuż nad główną treścią oświadczenia. W dokumencie nie musisz umieszczać powodów lub argumentów przemawiających za słusznością swojej decyzji. Brak podanej przyczyn swojej decyzji nie powinien być argumentem do nieprzyjęcia tak stworzonego dokumentu.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!