Odszkodowanie za wypadek przy pracy – ile, kiedy i komu się należy?

anesthesia-4677401_1920

Jak mówi znane przysłowie – przypadki chodzą po ludziach. Ryzyko jest tym większe, jeśli codziennie wykonujemy obowiązki obarczone dodatkowym ryzykiem, a nasza praca jest pełna niebezpieczeństw i zagrażających naszemu zdrowiu sytuacji. Nawet chwila nieuwagi, albo złożoność czynników zewnętrznych, może spowodować nieszczęśliwy wypadek, który umożliwia nam wykonywanie pracy przez kilka dni, tygodni, a nawet i miesięcy.

Z myślą o wszystkich niespodziewanych sytuacjach, gdy zdarzy się wypadek w pracy odszkodowanie przyznawane jest w określonym wymiarze i czasie. Jak wygląda to w polskim prawie? Komu należy się taka pomoc finansowa i czy każdy wypadek podlega ubezpieczeniu?

Czym jest wypadek przy pracy?

Zacznijmy od podstaw, czyli określenia co podlega pod terminologię “wypadku od pracy”. Ustawa regulująca tą nemanklaturę mówi, iż jest to nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną (a więc nie wynikającą bezpośrednio od nas), powodujące uraz lub nawet śmierć. Co ważne, zdarzenie to musi nastąpić w konsekwencji wykonywanej pracy.

Aby lepiej zrozumieć ten przepis posłużmy się przykładem. Jeśli Pan Jan uległ wypadkowi (np. złamał rękę), który nastąpił na skutek uszkodzenia maszyny produkcyjnej, przysługuje mu prawo do ubiegania się o tzw. odszkodowanie z ZUS za złamanie owej ręki. Jeśli jednak Pan Jan upadł na chodniku przed zakładem pracy, np. na skutek swojej nieuwagi, odszkodowanie to mu nie przysługuje.

Mówiąc więc wprost: w całym procesie nie tyle chodzi o rodzaj uszkodzenia ciała (wystarczy kontuzja), a o okoliczności jegoj powstawania.

Co ważne – przepis ten obowiązuje nie tylko pracowników etatowych, ale także pracowników na stażu lub umowie cywilnoprawnej.

Wypadek w drodze do pracy

Wspomnieliśmy już o sytuacji, w której to Pan Jan uległ wypadkowi przed zakładem pracy. Sytuacja ta może być nieco bardziej skomplikowana i dyskusyjna w kilku okolicznościach, bowiem w polskim prawie obowiązuje przepis mówiący o “wypadku w drodze do/z pracy”.

Ustawa ta mówi, iż do wypadku wcale nie musi dochodzić bezpośrednio w miejscu pracy. Pod definicję podchodzi także sytuacja, w której to pracownik ulega wypadkowi w drodze do pracy, pod warunkiem że pozostawał wtedy w dyspozycji pracodawcy. Obejmuje więc to zarówno podróż służbową, jak i odbywane szkolenia czy wykonywanie zleceń poza dotychczasowym zakładem pracy.

Co ważne – w takiej sytuacji pracownikowi nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie (o którym więcej poniżej). Zamiast niego otrzyma wynagrodzenie z 22 lub 15 dni tzw. niezdolności do pracy. Jeśli rekonwalescencja się przedłuży – będzie przysługiwać mu zasiłek chorobowy wynoszący 100% (co ważne zasiłek chorobowy trwa przez okres 182 dni).

Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Wspomnieliśmy już o terminologii jednorazowego odszkodowania. Jest to kwota, która przysługuje pracownikowi z tytułu uszkodzenia swojego zdrowia na skutek wykonywanej pracy. Decyzję o słuszności takiej pomocy podejmuje ZUS, w przeciągu 14 dni od otrzymania orzeczenie lekarskiego lub od informacji komisji lekarskiej. ZUS często podejmuje wszelkie niezbędne kroki w celu wyjaśnienia okoliczności zaistniałej sytuacji.

ZUS, po pozytywnym zweryfikowaniu zgłoszeniu, ma 30 dni aby wypłacić należną kwotę.

Kwota ta, jak łatwo się domyśleć, uzależniona jest od kilku czynników, a jej dokładny sposób przeliczania regulują przepisy obejmujące określone miesiące.

Tak oto – jeśli pracownik otrzyma jednorazowe odszkodowanie to przysługuje mu ono w wysokości 917 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu. Jeśli pracownik jest niezdolny do pracy i samodzielnego funkcjonowania – przysługuje mu jednorazowy przelew w wysokości około 16 tysięcy złotych.

Na skutek śmierci ubezpieczonego małżonek otrzymuje odszkodowanie wynoszące 82,500 złotych. Gdy poszkodowany nie ma małżonka/małżonki należną kwotę zyskuje dalszy członek rodziny (warto dodać, że w takich okolicznościach kwota zmniejsza się do około 41 tysięcy złotych).

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!