Osoba fizyczna vs prawna – czym się różni?

reading-4620776_1920

Osoba fizyczna i osoba prawna jest podmiotem prawa cywilnego. Oznacza to, że zarówno pierwsza, jak i druga posiada specyficzne cechy, które definiują przysługujące im uprawnienia w obrocie gospodarczym. Bardzo często oba te terminy są mylone, co w ujęciu prawa może mieć ogromne znaczenie. W poniższej lekturze przedstawiamy definicje oraz różnice tych dwóch pojęć

Osoba prawna definicja

Osoba prawna, jak już wspomnieliśmy powyżej, jest podmiotem prawa cywilnego. Jej istotą jest to, iż jako jednostka organizacyjna (np. spółka) jest wyposażona przez przepisy prawa w określoną zdolność prawną, która upoważnia do czynności prawnej. Zasady te opisuje artykuł 33 Kodeksu cywilnego. Poniżej przedstawiamy przykłady osób prawnych w Polsce:

 • spółdzielnie;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • fundacje;
 • instytucje kultury;
 • partie polityczne;

Podmioty nie będące podmiotami prawnymi:

 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,

Osoba fizyczna definicja

Ponownie osoba definiowana przez prawo cywilne, określająca człowieka od chwili urodzenia do chwili śmierci. Można więc wysnuć wniosek, że osobą fizyczną jest każdy z nas – niezależnie od płci, wieku, czy poglądów.

W ujęciu osoby fizycznej istnieje także pojęcie tzw. zdolność prawnej osoby fizycznej. Oznacza ono zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Oznacza to, że każdy człowiek od chwili urodzenia aż do śmierci jest uczestnikiem tzw. stosunków prawnych, które uzależnione są lub ograniczone są ze względu na wiek:

 1.  Pełną zdolność do czynności prawnych, ma człowiek, który osiągnął pełnoletniość. Taka osoba jest w pełni odpowiedzialna za swoje czyny i samodzielnie dokonuje wszelkich czynności prawnych.
 2.  Ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba, która ukończyła 13-ty roku życia. Dokonuje drobnych, wybranych czynności prawnych. W pozostałych czynnościach opiekę sprawuje przedstawiciel ustawowy.
 3.  Osoby niemające zdolności do czynności prawnych – osoby poniżej 13-tego roku życia, które nie mogą dokonywać żadnych czynności prawnych.

Osoba fizyczna a osoba prawna – różnice

 • osoba fizyczna odnosi się do każdego żyjącego człowieka i nieodzownie związana jest z posiadaniem zdolności prawnej. Może być ona całkowita, częściowa lub może nie być jej wcale.
 • osobę prawną definiują trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych. Nie jest więc to osoba rozumiana jako człowiek, lecz jako podmiot o osobowości prawnej.
 • stajemy się osobowością prawną w momencie wpisania podmiotu do rejestru
 • w świetle polskich przepisów, osoba do 13 roku nie posiada zdolności prawnej.
 • Osoba pomiędzy 13 a 18 rokiem życia posiada częściową zdolność prawną
 • osoba po 18 roku życia (tj. pełnoletnia) posiada pełną zdolność prawną
 • osoba niezdolna do odpowiedzialności i zdolności prawnej może zostać ubezwłasnowolniona
 • Zdolność prawna rozumiana jest jako zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w prawie cywilnym (czyli min. odpowiadania przed sądem za dokonane przez siebie czyny).
 • Aktem prawnym, jaki definiuje osobę fizyczną i osobę prawną, jest Ustawa, nazywana Kodeksem cywilnym.
 • Osoby prawne nie mają tak wielu praw i obowiązków o charakterze cywilnym, jakie mają osoby fizyczne (np. nie mogą być spadkobiercą)
 • Z każdą osobą fizyczną a także prawną związane są wartości niematerialne (tzw. dobra osobiste)

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!