Poradnik: alternatywne źródła energii, które wspomogą środowisko

solar-panels-1477987_1920

Współczesny świat uzależniony jest od tradycyjnych źródeł energii. Jednakże ich ilość stopniowo się zmniejsza, co wymusiło konieczność poszukiwania alternatywnych i nowych rozwiązań. Ponadto, kopaliny nie występują wszędzie i zawsze, a kraje które nie posiadają własnych surowców muszą kupować je za granicą, co oczywiście wiąże się z poważnymi kosztami. Te tradycyjne i znane źródła energii elektrycznej przyczyniają się do tzw. degradacji środowiska. Oznacza to, że podczas produkcji i ich wykorzystywania wytwarzana jest spora ilość środków trujących, a także tzw. ciepła odpadowego. Obecna sytuacja naszej planety wymusiła niejako poszukiwanie ekologicznych rozwiązań, nazywanych “alternatywnymi źródłami”.

W jaki sposób alternatywne źródła energii wpływają na nasze środowisko? Jak sytuacja ta klaruje się w Polsce? Czy ich zasoby faktycznie są nieograniczone i mogą zatrzymać zachodzące, negatywne zmiany na naszej planecie?

Co to są alternatywne źródła energii?

Alternatywne źródła energii odnoszącą się do rodzaju pozyskiwania energii niezależnych od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta nadal pozostaje wykorzystywana do zasilania np. miast czy zakładów, wykorzystywana jest również w gospodarstwach domowych. Wśród tej szerokiej grupy wymienia się między innymi:

 • elektrownie wodną,
 • turbinę wiatrową,
 • biogaz,
 • biomasę,
 • energię geotermalną,
 • energię słoneczną,
 • energię wodną.

Alternatywne źródła energii można podzielić na dwie grupy:

 • odnawialne – wykorzystujące naturę i siłę przyrody,
 • syntetyczne – oparte na syntezie paliw (czyli zastępowaniu dobrze znanych węglowodorów występujących naturalnie w naszym środowisku).

Podstawową różnicą jest fakt, że ze źródeł odnawialnych można korzystać bez znaczących nakładów finansowych. W przypadku syntezy paliwa konieczne jest jednostajne dostarczanie energii.

W tym kontekście więc naturalne jest otrzymywanie energii wyłącznie ze źródeł odnawialnych.

Zalety alternatywnych źródeł energii:

Inwestycja w ten typ energii niesie za sobą wiele zalet, co jest głównym prowodyrem rosnącej popularności. Wśród tych najczęściej wymienianych pojawia się argument o:

 • zmniejszeniu uzależnienia od obcych źródeł energii,
 • możliwości zastępowaniu trudno dostępnych i drogich paliw kopalnych,
 • możliwość korzystania z niewyczerpalnych i dużo tańszych źródeł energii,
 • ogólnym wzroście bezpieczeństwa środowiskowego i energetycznego,
 • mniejszej emisji zanieczyszczeń powietrza,
 • ograniczenie zachorowań, które są skorelowane z zanieczyszczonym środowiskiem,
 • propagowaniu prośrodowiskowych zachowań,
 • aktywizacji społeczności w pomoc naszej planecie,
 • ogólnym rozwoju technologicznym.

Odnawialne źródła energii w Polsce

W Polsce energię produkuje się głównie w oparciu o węgiel kamienny oraz węgiel brunatny. Co prawda społeczna edukacja oraz wzrost świadomości społeczeństwa przyczynia się do chętnego wykorzystywania i testowania nowych rozwiązań, ale nadal procentowy ich udział jest niewystarczający. Jesteśmy uzależnieni od węgla (pod kątem produkcji i importu), jednakże ze względów względów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych musimy jak najszybciej przestać z niego korzystać.

Problemem jest nie tylko świadomość negatywnych skutków, ale także konieczność przeorganizowania polityki energetycznej w taki sposób, aby wyczerpania źródeł nie było tożsame z ogólnym kryzysem energetycznym.

Dlatego też OZE w Polsce staje się coraz bardziej popularne, a wśród głównych zalet i prowodyrów ich wykorzystywania jest oczywiście chęć ochrony środowiska.

Według podanych danych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju – od 2009 roku do 2018 roku, koszt urządzeń wytwarzających energię wiatrową zmniejszyły się aż do 66%, a energię ze słońca o 75%. W Unii średni koszt energii wiatrowej wynosi 55 euro za MWh. Oznacza to, że w Polsce zwrot inwestycji dla domku jednorodzinnego po zamontowaniu np. płyt fotowoltaicznych zwróci się w przeciągu 6 do 10 lat.

Dane te kuszą polskich konsumentów, bowiem jak podaje GUS, jeszcze 10 lat temu procent źródeł odnawialnych w naszym kraju wynosił zaledwie 9%. Z roku na rok popularność ta rosła, a najpowszechniejszym źródłem ciepła (zarówno w Polsce, jak i na świecie) stała się biomasa. W Polsce pozyskiwana jest głównie ze wględu na spora ilość gospodardtw rolnych, co oczywiście pozwala sądzić, że to ten kierunek jest szczególnie obiecujący.

Nie mniej jednak udział pozostałej energii – w tym wiatrowej i słonecznej- stale wzrasta. Proces przechodzenia z energii konwencjonalnej na alternatywną jest procesem powolnym, dlatego nie pozostaje nam nic innego jak uważnie śledzić wszystkie te zmiany.

Dlaczego poszukiwane są źródła energii elektryczne?

Obecnie wiemy, że 70% zapotrzebowania na energię w Polsce może być zaspokojone tylko z energii odnawialnej. Liczby te mają ogromne znaczenie głównie w kontekście naszego klimatu, który w krótkim czasie ociepli się o więcej niż 1,5°C, i zwiększy ryzyko występowania nasilających się niepożądanych i szkodliwych zjawisk przyrodniczych. Jako, że niemalże w 85% korzystaliśmy z paliw kopalnych, możemy sądzić, że to one są główną przyczyną zanieczyszczenia środowiska, wzrostu średniej globalnej temperatury – a tym samym do stopniowego wyczerpywania się zasobów Ziemi.

Współczesny świat potrzebuje więc wsparcia. Jest to tym trudniejsze, gdy zdamy sobie sprawę, że nasz świat potrzebuje również coraz to większych ilości energii. Wzrost ludności, tempo rozwoju, rosnące zapotrzebowania, ogólny postęp jest na tyle duży, że poszukiwanie alternatyw stało się niejako… naszym obowiązkiem.

Analizując obecna sytuacje na świecie oraz obecne źródła energii, nie sposób zauważyć rosnącego zanieczyszczenia, zmian klimatycznych i niepokojących sygnałów, dochodzących z niektórych rejonów świata. Razem z tym dochodzą także rosnące ceny paliw, które wynikają między innymi z limitowanej podaży i dużego popytu na ten surowiec.

Co dokładnie wspomoże środowisko?

Aby zrozumieć co (i w jaki sposób) może wspomóc nasze środowisko, warto pochylić się nad najpopularniejszymi rozwiązaniami, które wykorzystywane są coraz chętniej w Polsce i na świecie:

 1. Energia wodna – metoda bazująca na potencjalne rzek oraz zbiorników wodnych. Wśród największych zalet wymienia się: fakt, iż nie zanieczyszczają środowiska, nie powodują odpadów produkcyjnych, cieszą się dużą sprawnością, wykazują się niskimi kosztami produkowanej energii oraz są tańsze w eksploatacji (zwłaszcza gdy porówna się je z np. elektrowniami).
 2. Energia z wiatru – najszybciej rozwijający się sektor, wykorzystujący poziome i pionowe ruchy powietrza względem ziemi. Główne zalety to fakt, iż sam wiatrak nie produkuje kosztów utrzymania, a małe turbiny wiatrowe pozwalają na montaż w małych gospodarstwach. Ponadto jej przetworzenie na energię elektryczną jest wyjątkowo proste.
 3. Energia słońca – przetwarza ciepło w kolektorach słonecznych. Jest to czyste źródło energii odnawialnej, niezwykle tanie w eksploatacji, będące wszechstronnym i niewiele wpływającym na środowisko źródłem.
 4. Energia geotermalna – a więc energia wydobywana z wnętrza ziemii. Ciepło to uwalniane w procesie rozpadu naturalnych promieniotwórczych izotopów – przede wszystkim uranu, toru i potasu. Sposób jej wydobywania nie wpływa negatywnie na krajobraz, źródło to jest zawsze dostępne, a instalacja jest wyjątkowo tania w eksploatacji.
 5. Biomasa – za energię stanowi materia pochodzenia roślinnego i zwierzęcego (najczęściej odpady z produkcji rolnej). Jej przewaga opiera się na bezpieczeństwie energetycznym, rozwoju rynku produktów rolnych, możliwości wykorzystania biomasy z lasów i pól uprawnych.
 6. Energia jądrowa – energia pozyskiwana z rozszczepienia jąder atomowych pierwiastków ciężkich. Ich zalety to mała awaryjność, brak emisji CO2 do powietrza, możliwość otrzymywania dużej energii z małej ilości paliwa, a także niska cena produkowanej energii. Warto jednak dodać, energia jądrowa spotyka się z największą krytyką, głównie ze względu na dotychczasową historię. Ta pozwala sądzić, że elektrownie jądrowe nie są najbezpieczniejszym rozwiązaniem dla społeczeństwa.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!