Rodzaje ubezpieczeń w Polsce

business-861323_1920

Ubezpieczenie jest formą świadczenia, dokonywanego przez ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego. Najprościej mówiąc jego głównym założeniem jest zabezpieczenie mienia na skutek określonych w umowie zdarzeń, a wykonanie obowiązku realizowane jest przez wypłatę odszkodowania lub świadczeń wynikających ze składek wniesionych przez osobę ubezpieczoną.

W Polsce powstał podział ubezpieczeń, w zależności od potrzeb i obranego celu przez ubezpieczającego się. Jakie są rodzaje ubezpieczeń społecznych i czym się one różnią od ubezpieczeń majątkowych? Które z nich cieszy się największą popularnością?

Rodzaje ubezpieczeń

Ubezpieczenia w Polsce zostały podzielone na dwie grupy. Ich klasyfikację wprowadziła Polska Izba Ubezpieczeń, oddzielając tym samym od siebie:

  • ubezpieczenia na życie, nazywane społecznymi, które składają się z: ubezpieczenia emerytalnego, rentowego chorobowego i wypadkowego,
  • ubezpieczenia majątkowe, nazywane gospodarczymi – złożone z ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej (inaczej nazywane OC, które z kolei dzieli się na obowiązkowe i dobrowolne).

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenie na życie ma za zadanie zapewnić poczucie bezpieczeństwa – zarówno nam samym, jak i naszym najbliższym. Jego wykupienie ma być formą zabezpieczenia na wypadek naszej nagłej śmierci, np. na skutek wypadku komunikacyjnego.

Taka forma jest gwarancją pomocy naszej rodzinie, na której barki spadną obowiązki i należności wynikające z np. pochówku.

W przypadku tej polisy podstawowym świadczeniem jest dokument poświadczający śmierć osoby, która wykupuje ubezpieczenie. Obok klasycznej formy polisy możemy dokupić usługi dodatkowe, które zakładają pomoc w przypadku np. inwalidztwa.

Pomimo tego, że jest to jeden z podstawowych rodzajów ubezpieczenia, zaskakująco w Polsce nie cieszy się dużą popularnością. Jak podają statystyki – w 2017 roku liczba osób ubezpieczonych na życie, pomiędzy 20, a 50 rokiem życia wynosiło około 25%.

W tejże grupie szczególnie wyraźnie wyróżnić należy ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe – będące zdecydowanie najbardziej popularnym w Polsce. Ubezpieczenie to daje gwarancję dostępu do służb zdrowia oraz pokrycie świadczeń medycznych (np. wizyty u lekarza). Im droższe ubezpieczenie chorobowe, tym szerszy jest zakres świadczeń. Jak podają statystycy – popularność tego typu ubezpieczenia rośnie, ale nadal usługi NFZ są dalekie od wszelkich, światowych średnich.

Ubezpieczenia gospodarcze

Druga grupa to ubezpieczenia majątkowe, dotyczące ochrony interesów osoby wykupującej ubezpieczenie. Najprościej mówiąc ich rolą jest zabezpieczyć nas przed kosztami związanymi ze stratą majątku. Podstawowy podział opiera się na ubezpieczeniu mienia oraz na ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, który daje ochronę, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej w następstwie czynu zabronionego przez polskie prawo. Wśród obowiązkowego OC wymienia się no. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej notariuszy, a w przypadku dobrowolnego – np. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób prowadzących strzeżone parkingi samochodowe.

Obok wymienionych form wymienia się także dwie, inne umowy, które zapewnić mają nasze bezpieczeństwo. Pierwsza forma to tzw. ubezpieczenie turystyczne, które jak sama nazwa wskazuje, daje poczucie bezpieczeństwa podczas odbywanych wakacji. Jego zakres obejmuje m.in. pokrycie kosztów leczenia za granicą i ubezpieczenie bagażu. Druga forma to ubezpieczenie mieszkania. Jego zadaniem jest uchronić nas przed konsekwencjami finansowymi – wynikającymi z takich zdarzeń jak np. pożar, zalanie czy włamanie. Niegdyś ten typ ubezpieczenia nie cieszył się dużą popularnością, ale rosnąca świadomość zagrożeń wynikających z posiadanego majątku, przyczynia się do coraz częstszego wykupienia ubezpieczeń tego typu.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!