Świadczenie rehabilitacyjne – dla kogo i ile wynosi?

hands-981400_1920 08.06.56

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które podlegają i korzystają z ubezpieczenia chorobowego. Opisywane świadczenie jest wypłacane przez ZUS, a od kilku lat jego popularność gwałtownie wzrosła.
Przyjęło się, że świadczenie przyznawane jest osobom, których stan zdrowia uniemożliwia wykonywanie stałej pracy zarobkowej. Jak wygląda to w praktyce? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne i kogo obowiązuje? Jak poprawnie wypełnić wniosek? Wszystkie te odpowiedzi zawarliśmy w poniższym materiale.

Czym jest świadczenie rehabilitacyjne?

Zacznijmy jednak od początku i odpowiedzmy na pytanie czym jest ZUS świadczenie rehabilitacyjne. Świadczenie przyznaje się pracownikowi, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego nadal jest niezdolny do pracy, a stan zdrowia uniemożliwia powrót do pracy (albo nie rokuje możliwości odzyskania zdolności do wykonywania pracy zarobkowej). Osoba, która po 182 dniach choroby i pobierania zasiłków (lub 270 w przypadku ciąży) nadal nie jest w stanie podjąć pracy, może liczyć i starać się o dodatkowe wsparcie finansowe. Pobieranie świadczenia nie może przekroczyć 12 miesięcy. Świadczenie wypłacane jest albo co 33, albo co 14 dni w wymiarze rocznym.

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne

Świadczenie przyznaje (a właściwie potwierdza konieczność) orzeka lekarz, orzecznik ZUS. Co ważne, jeśli decyzja lekarza nam nie odpowiada, możemy napisać i złożyć odwołanie od jego decyzji. Musimy jednak liczyć się, że w takim wypadku zostaniemy wezwani przed komisję lekarską.

Oprócz wniosku o świadczenie, musimy bądź możemy dostarczyć takie dokumenty, jak:

 1.  zaświadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS OL-9),
 2. wywiad zawodowy z miejsca pracy( druk ZUS OL-10) – w tym wypadku, wywiad nie jest wymagany
 3.  protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy – jeżeli niezdolność powstała w naszej pracy, dołączyć również można kartę wypadku przy pracy
 4. decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej, którą wydaje inspektor sanitarny
 5. zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3

Komu nie przysługuje świadczenie?

Zanim złożysz wniosek, pamiętaj, że świadczenie nie przysługuje:

 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy (np. będącej na zasiłku dla bezrobotnych)
 • w okresie urlopu bezpłatnego, urlopu wychowawczego lub tymczasowego aresztowania
 • jeżeli niezdolność do pracy to wynik umyślnego przestępstwa lub wykroczenia;
 • jeśli niewłaściwie wykorzystano okresu, na który świadczenie zostało przyznane.
 • w okresie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego,
 • za miesiąc kalendarzowy, w którym zostało stwierdzone wykonywanie pracy zarobkowej
 • w przypadku odbywania kary pozbawienia wolności

Świadczenie rehabilitacyjne wysokość

Kwota świadczenia jest uregulowana przepisami prawa (art. 19 ust. 1 Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego).

Świadczenie wynosi 90% wysokości wynagrodzenia (lub przychodu), które stanowiło za podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przez 3 miesiące. Jeśli niezdolność przypada na okres ciąży wypłaca się 100% wynagrodzenia. We wszystkich innych sytuacjach świadczenie wynosi 75% – czyli po trzech pierwszych miesiącach. Sytuacja więc wygląda następująco:

 • 90% podstawy wymiaru zasiłku – w przypadku pierwszych trzech miesięcy,
 • 75% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – za pozostały okres, po 3 miesiącach,
 • 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego – w przypadku niezdolności wynikającej z ciąży.

Świadczenie przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy – a co za tym idzie, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!