Ulga mieszkaniowa dla małżonków – co musisz wiedzieć?

cheerful-young-spouses-preparing-for-moving-in-new-apartment-4246182

Ulgi mieszkaniowe uwarunkowane są koniecznym wydaniem uzyskanych środków na własne cele mieszkaniowe. Tak ogólna definicja rodzi ogrom pytań i wątpliwości. Wśród nich znajdą się te o np. stanowisko organów podatkowych w tejże kwestii, a także o spłaty w przypadku byłego już małżeństwa.

No właśnie – czy spłata udziału byłego małżonka w lokalu może stanowić za tzw. wydatek na cele mieszkaniowe? Jak wygląda ulga w rozliczeniu PIT?

Co to jest ulga mieszkaniowa?

Zacznijmy jednak od początku – czyli od dokładniejszego opisania i zdefiniowania samej ulgi. Ulga mieszkaniowa jest formą zwolnienia z opodatkowania dochodów, np. ze sprzedaży nieruchomości, która została sprzedana przed upływem 5 lat od momentu jej nabycia (więcej informacji na ten temat znajdziesz poniżej). Co ciekawe, od 1 stycznia 2019 roku warunkiem koniecznym jest wydatkowanie środków w ciągu 3 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie.

Aby lepiej zrozumieć tą zależność posłużmy się przykładem. Wyobraź sobie że Pani Anna postanawia sprzedać mieszkanie, kupione w 2017 roku. Do finalizacji transakcji dochodzi w 2019 roku. Uzyskane środki (całe lub ich część) postanawia przełożyć na nowe cele mieszkaniowe, które zrealizuje w ciągu najbliższych 3 lat. W takim wypadku Pani Anna może liczyć na ulgę mieszkaniową.

Wyczerpujące wyliczenie wydatków oraz więcej informacji na ten temat (ze wskazaniem wydatków na własne cele mieszkaniowe) znajdziesz w art. 21 ust. 25. Podsumowując jednak można wnioskować, że główną okolicznością decydującą o braku obowiązku zapłaty PIT jest cel przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości albo praw majątkowych wydanych na własne cele mieszkaniowe.

Sprzedaż mieszkania przed upływem 5 lat i zakup nowego vs. podatek

Zgodnie z obecnymi przepisami, sprzedaż nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia, wiąże się z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obecnie wysokość takiego podatku wynosi 19% i jest liczony od wysokości uzyskiwanego dochodu.

Nowa ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła zmiany, dzięki którym okres 5-letni trochę inaczej wygląda w sytuacji nabycia mieszkania w spadku albo w przypadku sprzedaży nieruchomości, będącej majątkiem wspólnym małżonków.

Wydatki na cele mieszkaniowe, a majątek wspólny małżonków

Skoncentrujmy się jednak na tym drugim przypadku. Sprzedaż nieruchomości, którą małżeństwo nabyło wcześniej lub która została nabyta już w trakcie trwania małżeństwa na zasadach ustroju wspólności majątkowej, liczona jest przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło dane nabycie.

Co ciekawe, ulga mieszkaniowa nie pozwala na spłatę długu współmałżonka. Aby zrozumieć tą zależność znów posłużmy się historią Pani Anny. Wyobraźmy sobie, że Pani Anna posiada od roku mieszkanie. Po wyjściu w tym roku za mąż pragnie sprzedać mieszkanie, aby spłacić dług męża. W takiej sytuacji należy zadać pytanie: czy Pani Anna będzie musiała zapłacić PIT?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: tak, bowiem w takim przypadku ulga mieszkaniowa nie przysługuje. Zgodnie z artykułem 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, dowiadujemy się że zwolnienia z podatku obejmują przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości, pod warunkiem, że zostaną one przeznaczone na własne cele mieszkaniowe (m.in. spłatę kredytu mieszkaniowego). W przypadku spłaty kredytu zaciągniętego przed ślubem, po sprzedaży nieruchomości warunek główny nie zostaje spełniony.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!