Upoważnienie do konta bankowego – wszystko na jego temat!

restrukturyzacja-zadłużenia-jak-ile-kosztuje-co-to-jest

Tajemniczo brzmiące upoważnienie do konta bankowego, może być wyjątkowo praktycznym i zapobiegawczym czynem. Jeśli dotychczas prowadzone konto bankowe było dostępne tylko dla ciebie, rozpatrz możliwość powierzenia go komuś zaufanemu. Zanim jednak rozważysz wszystkie za i przeciw, pozwól byśmy odpowiedzieli na 6 najpopularniejszych pytań w tym zakresie. Być może wyczerpią one temat i pozwolą poznać tą interesującą możliwość współpracy.

Czym jest upoważnienie konta bankowego?

Posługując się terminologią prawną – pełnomocnictwo oznacza czynność prawną, w której to jedna strona upoważnia drugą stronę do działania i podejmowania decyzji w jej imieniu. Zakres działania i możliwości dyktowana jest przez kodeks cywilny. To on narzuca zakres, formy i treści. Tak pojmowanie tej terminologii oznacza iż bank traktuje te dwie osoby na równi – są zatem one tak samo decyzyjne i tak samo mogą wpłynąć na stan konta bankowego. Oznacza to iż wykonywanie przelewów, wpłacanie kwoty i opłacania rachunków może być zlecane i wykonywane przez więcej niż jedną osobą ( z zachowaniem wymogów prawa). Obecnie wyróżnić możemy pełnomocnictwo ogólne oraz rodzajowe – oba dają inne możliwości zarządzania środkami na koncie bankowym.

Jakie uprawnienia ma pełnomocnik?

W przypadku pełnomocnictwa ogólnego – uprawnienia są niemalże identyczne jak w przypadku właściciela rachunku. Może zatem wypłacać i wpłacać gotówkę, usuwać odbiorców przelewów, zmieniać hasła, wysyłać korespondencję do banku, wpływać na tzw. zlecenia stałe itd. Pełnomocnik jednak nie może podejmować decyzji samodzielnych, z zakresu;

  • wypowiedzenie lub zmianę umowy rachunku;
  • udzielanie dalszych pełnomocnictw na następne,osoby trzecie
  • składanie dyspozycji na wypadek śmierci najbliższych lub dalszych krewnych;
  • zawieranie umów kredytu odnawialnego lub innych zobowiązań finansowych

Do kiedy ważne jest pełnomocnictwo?

To zależy. Obecnie mamy do wyboru pełnomocnictwo: stałe, okresowe i jednorazowo. To pierwsze obowiązuje bez ograniczenia czasowego. To drugie ma narzucone i zawarte w dokumentach ramy czasowe. To ostatnie, jednorazowe, upoważnia pełnomocnika do wykonania tylko jednej,określonej czynności, związanej z kontem bankowym Każde z tych pełnomocnictw jest ważne od dnia poprawnie sporządzonego pisma (wraz z datą i podpisem).

Kto może ustanowić pełnomocnika?

Przede wszystkim – osoba fizyczna, właściciel konta lub ( w przypadku konta łączonego) jeden z współwłaścicieli. W przypadku rachunków firmowych – właściciel lub jej reprezentant. Co ważne,w wielu bankach liczba pełnomocników jest mocno ograniczona. W przypadku banku ING są to tylko dwie osoby. MBank z kolei dopuszcza obecność nawet 20 (!) osób.

Jak wygląda upoważnienie do konta bankowego wzór?

Pismo możemy sporządzić samodzielnie, lub przy pomocy fachowych formularzy. Wzór uzyskania pełnomocnictwa najlepiej pobrać ze strony banku docelowego. Pamiętajmy by zawrzeć w nim: PESEL, imię, nazwisko, pełen adres, serię dowodu osobistego, wraz z numerem i datą ważności.

Czasem koniecznie jest udzielenie dodatkowych informacji i podanie dodatkowych danych – jest to np. nazwisko panieńskie matki, telefon komórkowy lub email. Oczywiście, w dokumencie należy zawrzeć też dokładne dane i zakres pełnionego pełnomocnictwa, wskazanej w dokumencie osoby.

Upoważnienie do konta bankowego – darmowy wzór do pobrania doc/pdf

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być dowolna osoba, wskazana przez właściciela konta. Możemy zatem wybrać nie tylko najbliższą rodzinę, ale również znajomych czy dalszych krewnych. Kandydat na pełnomocnika musi jedynie spełnić dwa poniższe warunki:

  • musi zamieszkiwać teren Rzeczpospolitej Polski (tzw.rezydent)
  • musi posiadać pełne spektrum zdolności prawnej (czyli min. osiągnąć minimalny wiek – 13 lat, nie być
  • ubezwłasnowolnionym oraz nie posiadać statusu doradcy tymczasowego).

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!