Urlop okolicznościowy – komu i kiedy przysługuje?

beach-1868047_1280

Kodeks pracy, który reguluje zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę upoważnia do różnych urlopów. To dzięki nim jesteśmy w stanie odpocząć od codziennego zgiełku w pracy, zająć się sprawami osobistymi lub rodzinnymi, to one są nierzadko deską ratunku dla pracowników. Deską, która przysługuje każdemu zainteresowanemu. Zatem, komu i na jakich warunkach przysługuje tzw. urlop okolicznościowy? Jakie są jego warianty i czy jest jakaś grupa pracowników, która automatycznie wykluczona jest z takiego przywileju?

Co to jest urlop okolicznościowy?

Urlop okolicznościowy, jak sama nazwa wskazuje, udzielany jest w zależności od okoliczności rodzinnych. Jego specyfikacja polega na udzieleniu jednego lub dwóch dni wolnego, w zależności od sytuacji która zdarzyła się w życiu osobistym pracownika. W czasie takiej przerwy pracownik otrzymuje pełne wynagrodzenie, a jego obliczanie nie różni się od zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Komu przysługuje urlop okolicznościowy?

Najważniejszym aspektem jest rodzaj umowy. Urlop przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Oznacza to, że umowy cywilnoprawne są całkowicie pomijane w przypadku dni wolnych od pracy. Prawo wynika z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, która nakłada obowiązek udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Zgodnie z powyższym pracodawca udostępnia swojemu pracownikowi:

a) urlop okolicznościowy ślub – urlop dwudniowy
b) urlop okolicznościowy urodzenia dziecka – urlop dwudniowy
c) urlop okolicznościowy śmierć np. małżonka, ojca, matki, ojczyma, macochy lub dziecka również urlop dwudniowy
d) urlop z powodu ślubu dziecka pracownika – jeden dzień urlopu
e) zgon siostry, brata, teściowej, teścia, dziadka i babki pracownika – również jeden dzień urlopu,

Oprócz powyższych sytuacji, warto nadmienić, iż pracodawca zobowiązany jest do udzielania dni wolnych w sytuacji gdy:
a) Wypowiedziano umowę pracownikowi. W takim wypadku dni wolne poświęcone są na poszukiwanie nowej pracy.
Dni wolne w wymiarze 3 dni przysługują gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące; 2 dni w przypadku gdy okres wypowiedzenia nie przekracza miesiąca.
b) pracownik jest krwiodawcą – urlop przysługuje na czas oddawania krwi w stacji krwiodawstwa

Co istotne z punktu widzenia osób pracujących na niepełnym etacie – liczba dni wolnych nie jest uzależniona od wymiaru godzin. Nie ma zatem znaczenia czy pracownik dotychczas miał umowę na cały czy na pół etatu – liczba dni urlopu pozostaje bez zmian.

Co zrobić, aby otrzymać urlop okolicznościowy?

Aby pracownik mógł skorzystać z przysługującego mu urlopu, musi dopilnować kilku elementów. Po pierwsze, jeśli zdarzenie opisywane powyżej jest przewidziane wcześniej, obowiązkiem jego jest powiadomić pracodawcę z odpowiednim uprzedzeniem (np. w przypadku ślubu). Uprzedzenie odbywa się także poprzez złożenie wniosku urlopowego, w którym wskazuje się dokładnie urlop okolicznościowy. Nierzadko także należy złożyć dowód udokumentowanej nieobecności, no. akt zgonu lub urodzenia. Krwiodawca dostarczyć musi zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa, niejako potwierdzając oddaną wcześniej krew.

W przypadku sytuacji nagłej, trudnej lub niemożliwej do zaplanowania – pracownik nadal może skorzystać z przysługującego urlopu. W tym wypadku zobowiązany jest zawiadomić pracodawcę najpóźniej w drugim dniu swojej nieobecności. Również w tym wypadku konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z urlopu okolicznościowego.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!