Urlop szkoleniowy – komu przysługuje i jaki jest jego wymiar?

startup-594091_1920

Szkolenia to nieodzowny element rozwoju osobistego i zawodowego. Ich planowanie oraz staranny dobór powinien należeć nie tylko w roli pracownika, ale również pracodawcy, który zyskuje w ten sposób wykwalifikowanego i profesjonalnego pracownika, przynoszącego pożądane efekty.

Obecnie wiele szkoleń odbywa się nie tylko w Polsce, ale również za granicą. Co więcej, niektóre szkolenia związane są z kilkudniowymi wyjazdami, podczas których nie możemy (lub nie mamy warunków) wykonywać standardowej pracy zarobkowej. To w takich wypadkach przysługuje nam tzw. urlop szkoleniowy. Jak definiuje urlop szkoleniowy kodeks pracy? Jak wypełnić i złożyć wniosek do pracodawcy oraz komu przysługuje taka forma “zwolnienia”?

Co to jest urlop szkoleniowy?

Urlop szkolny przysługuje pracownikom, zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Jak sama nazwa wskazuje – obowiązuje on okres, w którym pracownik podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, po wcześniejszej zgodzie (lub z inicjatywy) pracodawcy. W tym ujęciu podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się poprzez zdobywanie i uzupełnienie wiedzy lub umiejętności, które przydadzą się lub są konieczne w związku z wykonywaną pracą zarobkową. Zgodnie z Kodeksem Pracy obowiązkiem pracodawcy jest umożliwić pracownikowi zdobywanie takich kwalifikacji – motywując i wspierając swoich pracowników do rozwoju.

Co ważne – za przyznany czas urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia, pod warunkiem, że podnoszenie kwalifikacji kończy się egzaminami, uwzględnionymi w art. 103 Kodeksu.

Komu przysługuje urlop szkoleniowy?

Zgodnie z przedstawionymi powyżej warunkami dowiadujemy się, iż urlop szkoleniowy przysługuje pracownikom zatrudnionym na Umowę o Pracę. Co za tym idzie – nie otrzymają go osoby zatrudnione na umowę o dzieło, zlecenie czy osoby będące na kontraktach B2B. Co ważne, szkolenie udzielane jest po wcześniejszym uzgodnieniu z pracodawcą i po złożeniu odpowiedniego wniosku. Ponadto szkolenie musi zakończyć się odpowiednim egzaminem, o których więcej przeczytasz poniżej. Istotne jest więc uwzględnienie terminu egzaminu – wolne dni obowiązują przed ostatecznym testem, a nie po nim.

Ile wynosi urlop szkoleniowy?

Pracownikowi przysługują wolne dni w ramach urlopu szkoleniowego w następującym wymiarze:

 • 6 dni – dla pracownika przystępującego do tzw. egzaminów eksternistycznych,
 • 6 dni – dla przystępującego do egzaminu maturalnego,
 • 6 dni – dla pracowników przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • oraz 21 dni w ostatnim roku studiów – na m.in przygotowanie pracy dyplomowej oraz jej obronę.
  Wyjątkiem jest obrona do pracy doktorskiej lub habilitacyjnej, która zakłada prawo do urlopu wynoszącego 28 dni. Tak jak we wszystkich innych przypadkach – za czas urlopu przysługuje pracownikowi wynagrodzenie w wysokości 100%.

Wymiar dni definiuje Kodeks Pracy, a więc liczby tej nie można zmienić na wniosek pracownika lub pracodawcy.

Wniosek o urlop szkoleniowy

Wniosek należy złożyć w dni robocze, jeszcze przed odbyciem zaplanowanego szkolenia. W tym celu wystarczy wypełnić dokument analogiczny do tego, składanego w przypadku urlopu wypoczynkowego. Jest to ważne, bowiem jeśli pracownik nie złoży wniosku o udzielenie urlopu szkoleniowego – traci do niego prawo. We wniosku znaleźć się musi m.in.:

 • imię i nazwisko pracownika ubiegającego się o urlop
 • stanowisko pracownika
 • czas urlopu
 • nazwa firmy
 • opis powodu wniesienia wniosku – w tym wypadku wskazanie konkretnego szkolenia, wraz z terminem i
 • rodzajem egzaminu
 • podpisy obydwu stron
  Niektórzy pracodawcy wymagają załącznika w postaci harmonogramu szkoleniowego.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!