Wszystko co musisz wiedzieć o umowie zlecenie!

workplace-1245776_1280

Umowa zlecenie to umowa cywilno-prawna. Oznacza to, że aby rozstrzygać i walczyć o swoje prawa, należy uruchomić przepisy wynikające z kodeksu cywilnego (konkretnie art. 734-751). Jak sama nazwa wskazuje, przedmiotem umowy jest zlecenie, który wykonuje zleceniobiorca na skutek działań zleceniodawcy.

Umowa zlecenie jest najczęściej wykorzystywaną umową, dawaną w ramach alternatywy dla umowy o pracę. Wynika to głównie z niższych kosztów pracodawcy, co nie do końca jest atrakcyjną formą zatrudnienia. Jak zatem wygląda umowa zlecenie? Co ona oznacza i jakie są jej najważniejsze, rozpoznawalne cechy?

Charakterystyczne elementy umowy zlecenie

W przypadku umowy zlecenie mówimy o kilku podstawowych elementach, które wyróżniają ją na tle umowy o pracę. Wśród tych elementów mowa o:

  • pracy bez warunków nadzoru i bez bezpośredniej kontroli przełożonego
  • konieczności wykonywania zlecenia osobiście lub przez osobę trzecią
  • pracy, za którą należy się wynagrodzenie, ale niekoniecznie wypłacane co miesiąc (chyba że inaczej mówi umowa)
  • miejsce pracy i czas pracy nie jest narzucony i ustalony odgórnie, oznacza to, że pracę możemy wykonywać w różnych miejscach i o różnym czasie

Bardzo często pracodawcy proponuję umowę zlecenie, pomimo tego, że praca ma charakter umowy o pracę. Jeśli więc wykonujesz bieżące polecenia pracodawcy i masz stałe, narzucone miejsce i godziny pracy, możesz ubiegać się o zmianę umowę lub złożyć wniosek do Państwowego Urzędu Pracy (tzw. PIP). Kara za niewłaściwą umowę może być pokaźna – poczynając od 1000 do nawet 30 tysięcy złotych (art. 281 Kodeksu pracy). Ponadto Urząd może ustalić stosunek prawny w formie umowy o pracę, co oczywiście wiąże się z dodatkowymi prawami dla zatrudnionego i kosztami dla pracodawcy.

Co istotne – umowę zlecenie można wypowiedzieć w trybie natychmiastowym, na każdym etapie jej trwania. Oznacza to, że zarówno jedna jak i druga strona, może zrezygnować ze współpracy, bez okresu wypowiedzenia. Jest więc to wartość dodatnia i ujemna jednocześnie – zarówno dla zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie wzór

Umowa zlecenie powinna zawierać kilka podstawowych, niezbędnych elementów. Wśród nich mowa o:

  • określaniu stron umowy – czyli pomiędzy osobami zlecającymi i wykonującymi to zlecenie. Tu niezbędne są takie informacje jak PESEL, adres zamieszkania, imię i nazwisko obydwu stron
  • opis zlecenia i zakres współpracy – informacje opisujące świadczone zlecenie . Należy je opisać szczegółowo, aby rozwiązywać z łatwością wszelkie spory i roszczenia obydwu stron.
  • termin realizacji i termin wypłacania wynagrodzenia
  • ważne, aby w umowie zawrzeć informację o odpowiedzialności i ewentualnej karze za nie dowiezienia zlecenia do końca. Jeśli więc zadanie zostanie wykonane w sposób niestaranny i nienależyty, można oczekiwać odpowiedzialności materialnej, wynikającej z tego zaniechania. Najczęściej wybiera się opcję zmniejszania wynagrodzenia. W innym wypadku odpowiedzialności na zleceniobiorcę nie ma.

Umowa zlecenie – darmowy wzór do pobrania doc/pdf

Aby sporządzić poprawnie umowę zlecenie, zachęcamy do zapoznania się z jego wzorem, który dostępny jest poniżej.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!