Wymiana dowodu rejestracyjnego – najczęściej zadawane pytania

papers-3819540_1920

W każdym dowodzie rejestracyjnym znajduje się wyszczególnione miejsce na sześć pieczątek, potwierdzających dokonanie i opłacenie corocznego przeglądu. Konieczność jego uzupełniania rozpoczyna się wraz z momentem zakupienia nowego lub używanego samochodu i dotyczy każdego właściciela pojazdu.

Dotychczasowy obowiązek okazywania i noszenia wersji papierowej dowodu został zniesiony i zautomatyzowany. Nie oznacza to jednak, że właściciel auta jest zwolniony z konieczności posiadania dowodu w “starej” wersji. Co jednak, gdy zgubimy ów dowód? W jaki sposób wypełnić wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego? Kiedy należy to zrobić i gdzie zgłosić zgubienie dowodu rejestracyjnego?

Co to jest dowód rejestracyjny?

Dowód rejestracyjny to spersonalizowany dokument, który dopuszcza dany pojazd do ruchu drogowego. W niewielkiej książeczce znajdziemy zarówno dane techniczne pojazdu, jak i dane personalne jego właściciela. Coroczne podpisywanie i podbijanie dokumentu potwierdza sprawność pojazdu, dopuszczając go do dalszego użytku. Konieczność przejścia przeglądu warunkowe jest przez polskie prawo oraz związane jest z opłatą wynoszącą niecałe 100 zł.

Co ważne – każda zmiana w pojeździe, która opisywana jest w dowodzie rejestracyjnym wymaga zgłoszenia w Wydziale Komunikacji. Należy to zrobić w ciągu 30 dni od dokonania tychże zmian. Dotyczy to również sytuacji, w której dowód został zgubiony lub skradziony.

Zgubiony dowód rejestracyjny – co zrobić?

Dowód rejestracyjny wymiana to niezwykle popularna czynność kierowcy. Wymagana jest w przypadku np. zgubienia lub kradzieży dokumentów. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, konieczne jest natychmiastowe działanie. Najczęściej w tym celu rekomenduje się stworzenie formalnego zgłoszenia na policji, zapobiegając tym samym dalszym działaniom, wynikającym z posługiwania się dokumentami przez osoby niepowołane. Następnie, po zgłoszeniu na komisariacie, należy wnioskować o tzw.wtórnik.

W tym celu konieczny będzie:

 • wypełniony wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego (szablon do pobrania bezpośrednio w Wydziale Komunikacji)
 • oficjalne oświadczenie o utracie dowodu
 • karta pojazdu
 • wynik ostatniego, ukończonego badania technicznego
 • dokument tożsamości właściciela
 • umowa zawarcia polisy OC
 • tablice rejestracyjne

Koszt wymiany dowodu wynosi 54,50 zł. Dodatkowa opłata w wysokości 19 zł związana jest z tzw. pozwoleniem czasowym, który umożliwia poruszanie się pojazdu do czasu wydania nowych dokumentów. Na te czeka się do 30 dni.

Jak wypełnić wniosek o dowód rejestracyjny?

Wypełniając wniosek należy posługiwać się szablonami dostępnymi na stronie Wydziału Komunikacji. Pomóc również mogą opisy i podpowiedzi znajdujące się pod rubrykami formularza.

 • W pierwszej kolejności wskaż nazwę i adres organu, który będzie wydawał nowy dokument.
 • Następnie podaj swoje dane osobowe, wraz z adresem zamieszkania.
 • Określ jaki jest cel złożenia wniosku.
 • Opisz w punktach pojazd, który rejestrujesz
 • Dołącz pozostałe dokumenty.
 • Podpisz wniosek.

Od kiedy obowiązuje elektroniczny dowód osobisty?

Na wstępie wspomnieliśmy, iż został zniesiony obowiązek posiadania papierowej wersji dowodu osobistego. Przepis ten obowiązuje od 1 października 2018 roku i informuje, iż kierowcy nie muszą posiadać przy sobie papierowego dowodu rejestracyjnego i polisy ubezpieczeniowej. Dokument może przyjąć wersję elektroniczną, np. w naszym telefonie, dzięki czemu ryzyko zniszczenia czy zgubienia znacząco spada.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!