Wymiana prawa jazdy w 2020 roku – kiedy i jakie koszty poniesiesz?

drivers-license-3605411_1920

Prawo jazdy jest dokumentem upoważniającym nas do kierowania pojazdami, sklasyfikowanymi według różnych typów i grup. Dla jednych jest to przepustka do samodzielności, dla drugich obowiązkowy element wykonywanej pracy. Poddawane wielu zmianom, w 2013 roku, polskie prawo jazdy straciło miano bezterminowego. Zmiana ta była niezwykle istotna nie tylko dla przyszłych kierowców, ale również dla tych doświadczonych, których czeka wymiana dokumentu.

Co musisz wiedzieć, jeśli czeka cię wymiana prawa jazdy? Co musisz dostarczyć i jak długo czeka się na nowy dokument?

Kiedy musimy wymienić prawo jazdy?

 • gdy minął jego termin ważności, jeśli dokument został wyrobiony po 13 stycznia 2013 roku (więcej o tych terminach przeczytasz poniżej)
 • jeśli minął termin ważności konkretnej kategorii prawa jazdy,
 • gdy nastąpiła zmiana nazwiska po ślubie,
 • gdy zgubiliśmy prawo jazdy,
 • gdy zniszczyliśmy prawo jazdy.

Ile ważne jest prawo jazdy?

Obecnie w naszym kraju wszystkie wydane prawa jazdy są terminowe. Oznacza to, ich ważność kończy się po określonym odgórnie czasie. Najdłuższy okres na który może zostać wydane prawo jazdy to 15 lat, z założeniem, że w przypadku dużych problemów zdrowotnych okres ten może zostać zmniejszony do nawet 1 roku.

Od stycznia 2013 roku termin wydawania zezwolenia uzależniony jest od rodzaju pojazdu. Tak oto:

 • Prawo jazdy kategorii: AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T są wydawane maksymalnie na 15 lat.
 • Prawo jazdy kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E wydawane są maksymalnie na 5 lat.

Warto podkreślić iż po upływie tego czasu nie ma obowiązku ponownego zdawania egzaminu na prawa jazdy. Aby odnowić swój dokument wystarczy jedynie przedstawić orzeczenie od lekarza, które potwierdza, że stan zdrowia pozwala na dalsze prowadzenie pojazdów.

Wymiana prawa jazdy zmiana nazwiska

Wśród wielu pytań o to jak zmienić nazwisko pojawiają się również te, dotyczące prawa jazdy.

Owszem, obecnie w przypadku zmiany danych osobowych (warto zaznaczyć iż nowy dokument nie posiada już informacji odnośnie adresu zamieszkania), należy wymienić ów dokument. Według przepisów, po ślubie mamy 30 dni na zmianę nazwiska, z jednoczesnym podkreśleniem iż nie musimy płacić wtedy za nowe badania lekarskie. Koszty jakie ponosimy obejmują jedynie wydanie nowego dokumentu.

Gdzie wymienić prawo jazdy?

Wniosek o wymianę prawa jazdy składa się osobiście lub za pośrednictwem łącza online. Jeśli wybierzemy opcję pierwszą musimy udać się do jednego z poniższych urzędów:

 • urzędu miasta – dotyczy miast na prawie powiatu,
 • urzędu dzielnicy – dotyczy wyłącznie mieszkańców Warszawy,
 • starostwa powiatowego – dotyczy pozostałych osób.

Gdy wybierzemy drugą opcję, musimy zalogować się do serwisu GOV. Wnioskując za pośrednictwem formularza musimy pamiętać aby dołączyć niezbędne dokumenty w formie skanu.

Jakie dokumenty musisz dołączyć?

No właśnie – jakie dokumenty należy przygotować jeszcze przed decyzją i stworzeniem docelowego wniosku?

 1. potwierdzenia wniesienia opłaty za prawo jazdy
 2. aktualne zdjęcie w wymiarach 3,5 na 4,5 cm (uwaga – zdjęcie musi być zrobione z półprofilu, z widocznym lewym uchem)
 3. dowód osobisty
 4. orzeczenie lekarskie
 5. oryginał prawa jazdy do wglądu (jeśli posiadamy).

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Na koniec najważniejsza informacja, dotycząca koniecznych opłat. Cena uzależniona jest od tego czy konieczne jest wykonywanie badań lekarskich. Jeśli tak, przyjdzie nam zapłacić 300 zł, gdzie 200 zł to koszt samego badania. Pozostałe 100 zł (plus 50 groszy opłaty ewidencyjnej), to koszt standardowej opłaty, obejmującej wydanie dokumentu.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!