Wypowiedzenie umowy o pracę – prawa i obowiązki każdej ze stron

signature-2003808_1920

Umowa o pracę jest zdecydowanie najchętniej i najbardziej pożądaną umową, górującą nad umową zlecenie czy umową o dzieło. Podpisanie jej stanowi zabezpieczenie, określa warunki przyznawania urlopów, wynagrodzenia oraz wszelkich warunków i środowiska pracy. To ona również określa jak ma wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika.

Gdy dochodzi do takiej sytuacji, oprócz emocji i zmian, które niesie za sobą taka decyzja, należy również spełnić wymagania prawne, nadane przez Kodeks Pracy. Jak zatem poprawnie wypowiedzieć umowę naszemu pracownikami? Jak wygląda wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron? Co my, jako pracownicy musimy zrobić i czego możemy wymagać?

Rozwiązanie umowy o pracę

Każda umowa, bez względu na jej rodzaj prawny, może zostać rozwiązana zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy. Wypowiedzenie to może nastąpić albo z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który znajduje się na umowie, albo w sposób natychmiastowy, np. na skutek uchybień którejś ze stron. Bardzo często dochodzi również do umowy za porozumieniem stron, czyli takiej w której dwie strony dochodzą do kompromisu i ustalają dogodne warunki rozstania.

Wypowiedzenie, jako wyjątkowo nieprzyjemne dla obu stron, może nieść ze sobą różne przyczyny i skutki. Jeśli rezygnujemy ze współpracy ponieważ zostały złamane poszczególne warunki umowy, możemy rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Gdy stopień tych uchybień jest ogromny i szkodliwy dla firmy dochodzi do tzw. zwolnienia dyscyplinarnego.

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Taka forma wypowiedzenia jest zdecydowanie najkorzystniejszą i najchętniej wybieraną, jeśli obie strony dążą do porozumienia. Pozwala ona na indywidualne ustalenie dotyczące wymiaru przepracowanych godzin, rozliczeń odnośnie urlopu, a także ewentualnego ekwiwalentu. Wspólna rozmowa pozwala też ustalić powód zakończenia współpracy, co jest konieczne w przypadku poprawnego wypełnienia dokumentu. Jeśli więc współpraca kończy się na dogodnych warunkach, zaleca się taką formę sporządzanego dokumentu.

Wypowiedzenie umowy jest przywilejem pracownika, regulowanym przez polskie prawo. Taka forma zabezpieczenia pozwala na zaplanowanie wydatków i poszukiwanie pracy wcześniej, niż w dniu utraty pracy obecnej. Okres wypowiedzenia zależny jest od warunków umowy lub ustaleń indywidualnych, gdy dochodzi do wyżej wspomnianego porozumienia stron. Okres wypowiedzenia jest dowolny i zależy od zawartego kompromisu. Najczęściej jednak czas wypowiedzenia uzależniony jest od długości trwania umowy. Tak oto:

  • 2 tygodniowe wypowiedzenie dotyczy osób zatrudnionych na okres krótszy niż 6 miesięcy
  • 1 miesiąc dla osób powyżej 6 miesięcy zatrudnienia
  • 3 miesiące dla osób powyżej 3 lat zatrudnienia

Wypowiedzenie w trybie natychmiastowym

Taki rodzaj wypowiedzenia przysługuje pracownikowi, który udowodni, że warunki pracy są szkodliwe dla jego zdrowia, a pracodawca pomimo tych wskazań nadal nie zmienia środowiska lub zajmowanego stanowiska przez pracownika. Ponadto, co bywa równie częstym powodem, umowę wypowiadają osoby, których prawo pracownika zostaje naruszone (np. odnośnie nadgodzin czy urlopu). Rozwiązanie takiej umowy musi zostać sporządzone na piśmie, z dokładnym uzasadnieniem i opisaniem zaistniałej sytuacji. Co ważne – taki rodzaj umowy nie musi posiadać zgody obydwu stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór

Poniżej zamieszczamy wzór wypowiedzenia, którego poprawne wypełnienie gwarantuje spełnienia obowiązków i wymogów dotyczących tego dokumentu. Pamiętaj, aby w dokumencie umieścić takie informacje jak:

  • dane pracownika którego dotyczy wypowiedzenie
  • dane firmy
  • opis stanowiska pracownika z wypowiedzeniem
  • datę i podpis obydwu stron
  • nagłówek, jasno orzekający o jakim rozwiązaniu jest mowa (tj. z wypowiedzeniem czy w trybie natychmiastowym)
  • informacje dotyczące zawarcia umowy
  • podanie przyczyny wypowiedzenia

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!