Zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek pogrzebowy oraz zasiłek chorobowy 2019

rawpixel-665368-unsplash

Pojawiające się terminy, związany z zasiłkami budzą dezorientacje. Z pozoru wszystkie podobne i działające na tej samej zasadzie – faktycznie jednak różniące się między sobą diametralnie. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać każdy z nich? Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych, jakie świadczenia przewidziano i czy są to faktycznie realne pomocy dla osób w potrzebie?

Zacznijmy od tego, że zasiłek jest rodzajem świadczenia, które zaraz po rencie stanowi jeden z najpopularniejszych pomocy. Zasiłek przyjmuje formę materialną (tzn. pieniężną, w formie np. przelewu elektronicznego). Obecnie dzielimy je na dwie grupy – otrzymywane dzięki Pomocy Społecznej (tzw. GOPS) jak i ZUS. Każdy zasiłek rządzi się swoimi prawami – różni się wysokością, zasadami przyznawania, długością wypłacania. Każdy z nich przysługuje też innej osobie i nakierowany jest na inny cel. Sprawdź, który z nich możesz zaciągnąć.

Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych, jak sama nazwa wskazuje, jest formą zapomogi dla osób które nie znajdują zatrudnienia. Aby go otrzymać należy udać się do Państwowego Urzędu Pracy i dokonać tam rejestracji, z uwzględnieniem szeregu ważnych informacji. To w nim, między innymi uwzględniamy roczny staż pracy. Jednym z głównych warunków jest konieczność udokumentowania co najmniej 365 dni pracy w ciągu ostatnich 18 miesięcy od złożenia wniosku. Ważne jest także, aby praca ta była wynagradzana przynajmniej minimalnym wynagrodzeniem w danym roku (w 2019 kwota ta to 2250zł brutto).

Do okresu pracy, który jest w owym wniosku wymagany, wliczane są takie elementy jak: urlop wychowawczy, działalność gospodarcza, wszelkie umowy na zlecenie oraz okres służby wojskowej. Co ciekawsze, renta z tytułu niezdolności do pracy także zalicza się do elementów wliczanych. Kolejną, bardzo ważną kwestią jest konieczne udowodnienie, że obecnie nie ma dla nas odpowiedniej propozycji pracy, stażu lub praktyki, która pozwoliła by nam realizację celów zawodowych. Jest to niezwykle trudne i ważne przedsięwzięcie, które udowodnić ma, iż szukaliśmy pracy, która na tą chwilę nie spełniałaby naszych wymagań.

Ponadto, pamiętać trzeba, o poniższych elementach, które mogą przyczynić się do tego, iż nasz wniosek o zasiłek, może zostać odrzucony:

  • zwolnienie dyscyplinarne z miejsca pracy
  • nie podjęta żadna próba znalezienia i rozpoczęcia pracy w nowym miejscu pracy

Obecnie, zasiłek dla bezrobotnych netto wynosi 847zł brutto w okresie pierwszych 90 dni, a w okresie kolejnych – 665,70.

Zasiłek pogrzebowy ZUS

Zasiłek, wypłacany przez oddziały ZUS lub KRUS, który przysługuje w momencie śmierci. Jego wypłacanie następuje, gdy denat był ubezpieczony, nosił miano emeryta lub rencisty, gdy spełnia warunki przyznania zaświadczeń, pomimo braku renty, osoby która pobierała zasiłek chorobowy, a także – co istotne – dla członka rodziny osoby ubezpieczonej.

Zasiłek pogrzebowy wynosi obecnie 200% przeciętnego wynagrodzenia. Od kilku lat wynosi on 4000 złotych, co jest statystycznie wysoką, przysługującą należnością.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Zasiłek przysługuje wszystkim tym, którzy objęli się uprzednio ubezpieczeniem chorobowym. Do tej grupy zaliczyć można pracowników, członków spółdzielczych, a także tych, odbywających służbę zastępczą. Co więcej, grupa ta została powiększona o osoby prowadzące pozarolniczą działalność, wykonującą pracę na tzw. umowę agencją lub umowę cywilnoprawną.

Prawo do zasiłku chorobowego (z kilkudniowym oczekiwaniem) otrzymujemy, gdy należymy do grupy ubezpieczonej w sposób obowiązkowy lub do grupy ubezpieczonych nieobowiązkowo. Okres ubezpieczenia zsumuje ze sobą wszystkie okresy ubezpieczenia, jeśli przerwa nie przekroczyła 30dni.

W tym też elemencie warto nadmienić, iż świadczenie nie jest przyznawane każdemu. Jeśli więc:

  • przebywasz na urlopie wychowawczym
  • odbywasz urlop bezpłatny
  • byłeś więzień zakładu karnego
  • wykazujesz niezdolność do pracy (np. z powodu przestępstwa)
  • jeśli odmówisz badania lekarskiego
  • jeśli wykazano niezdolność do pracy z powodu nadużyć związanych z używkami musisz liczyć się z brakiem kwalifikacji do powyższych świadczeń pieniężnych.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!