Zasiłek pielęgnacyjny – komu przysługuje?

dependent-100343_1280

Od 1 listopada 2019 roku, wzrasta wysokość tzw. zasiłku pielęgnacyjnego. Nowa wysokość wejdzie w życie rok później – 31 października 2020 roku. Mając na uwadze ten wzrost rodzą się pytania związane z zasiłkiem – zarówno pod kątem kwoty, warunków, jak i wytycznych czy wniosków, które należy wypełnić, aby otrzymać pomoc finansową. Zebraliśmy więc te wszystkie pytania i odpowiemy na większość z nich, przybliżając temat zasiłku.

Zasiłek pielęgnacyjny 2019 – komu przysługuje?

Zacznijmy zatem od początku – kto może skorzystać z dofinansowania? Podstawowym celem stworzonego zasiłku jest częściowe pokrycie wydatków, które wynikają z koniecznej opieki nad osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, pracy czy samoopieki. Idąc za tą definicją, możemy stworzyć kilka grup odbiorczych, do których należą:

 • niepełnosprawne dzieci,
 • osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia (z legitymacją potwierdzającą stopień niepełnosprawności)
 • osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16. roku życia, pod warunkiem, że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia,
 • osobie, która ukończyła 75 lat.

Co ważne, zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest niezależnie od dochodu, który osiąga dana osoba w rodzinie. Kryterium jego przyznawania nie obowiązuje więc wysokości pensji, czy standardów życia.

Kiedy nie przysługuje mi zasiłek pielęgnacyjny 2019?

Mając na uwadze powyższe grupy, przedstawiamy kolejne z nich, którym nie przysługuje opisywana grupa. Wśród nich wyróżnia się:

 • osoby uprawnione do dodatku pielęgnacyjnego;
 • osoby umieszczone w instytucji zapewniającej nieodpłatnie całodobowe utrzymanie;
 • rodziny, którym przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny od 2019 roku?

Wspomnieliśmy powyżej, że od 1 listopada 2019 zostanie zwiększony zasiłek. Obecnie, do końca października, obowiązuje zasiłek w wysokości 184, 42 zł. Od tego czasu zasiłek wynosi 215,84 zł, a więc około 30 zł więcej.

Co zawierać musi wniosek o zasiłek pielęgnacyjny?

Jeśli znajdujesz się w którejś z powyższych grup, którym przysługuje zasiłek pamiętaj, że przyznawany jest on wyłącznie na wniosek. Oznacza to, że jeśli nie zgłosić zapotrzebowania i zainteresowania, to kwota nie zostanie przyznana w sposób automatyczny. Wniosek możesz składać przez cały rok.

Wymagane dokumenty, które masz obowiązek dostarczyć:

 1.  wniosek o zasiłek pielęgnacyjny,
 2.  kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość
 3.  kopia orzeczenia o niepełnosprawności
  Wniosek należy złożyć odpowiedni w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Kiedy zapadnie decyzja?

Wniosek o przyznanie zasiłku, wraz z dokumentami i koniecznymi zaświadczeniami, rozpatrywany jest w przeciągu 30 dni roboczych. Termin ten może jednak ulec zmianie (głównie wydłużeniu), jeśli konieczne będzie dodatkowe weryfikowanie lub rozpoczęcie postępowania wyjaśniającego. Postępowanie więc trwa w rezultacie prawie 2 miesiące i kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Od otrzymanej decyzji możemy się odwołać.
Decyzja zostanie przesłana na wskazany w dokumencie adres – jeśli decyzja będzie twierdząca pieniądze zostaną regularne przesyłane na konto wnioskodawcy.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!