Zgubiony dowód osobisty – co zrobić? Zabezpiecz się!

wallet-2125548_1920

Dowód osobisty to jeden z najważniejszych dokumentów, potwierdzających obywatelstwo polskie i nasze dane personalne. To za jego pomocą podejmujemy wiele urzędowych działań, podróżujemy i legitymujemy się, dlatego też utrata dowodu osobistego jest niezwykle problematyczna i może spędzić sen z powiek. Na szczęście, w przypadku kradzieży lub zagubienia dokumentu, możemy zgłosić ten fakt i tym samym zabezpieczyć się przed dalszymi konsekwencjami.

Kto może zgłosić zagubienie dowodu osobistego?

Po pierwsze – każdy, który zgubił dowód osobisty, który podejrzewa kradzież dokumentu lub wie o jego uszkodzeniu.
Po drugie – w sytuacji, gdy jesteśmy nieletni albo ubezwłasnowolnieni, rolę zgłaszającego przejmuje nasz opiekun prawny – rodzic lub kurator

Jak zgłosić kradzież dowodu osobistego?

Jeśli podejrzewamy, że nasz dokument mógłby trafić w niepowołane ręce, musimy zgłosić ów fakt na policję. Takie działanie zmniejsza ryzyko kradzieży tożsamości, a tym samym zaciągania chwilówek, kredytów lub innych zobowiązań finansowych. Jest to krok niezbędny, nawet wtedy gdy podejrzewamy zgubienie, a nie bezpośrednią kradzież. Pamiętaj, aby otrzymać zaświadczenie o kradzieży dowodu – będzie to podstawa do ewentualnych roszczeń lub potwierdzenia zgłoszenia w przyszłości.

Następnie, udaj się do urzędu gminy. Obowiązkiem osoby, która utraciła swój dowód, jest zgłoszenie i zawiadomienie najbliższego organu gminy (czyli odpowiednio wójt, burmistrz czy prezydent miasta). Co ważne i co podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, zgłoszenie powinno być w miejscu, w którym aktualnie przebywamy.
Zawiadomienie do urzędu musi zawierać takie informacje jak:

  • imię i nazwisko osoby, która utraciła dowód
  • adres zamieszkania
  • imiona rodziców
  • rodowe nazwisko matki, osoby której zgłasza zaginięcie
  • dane osoby, która wcześniej wydawała nasz dokument – czyli wyżej wspomnianego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

Zgłoszenie do urzędu jest konieczne, bowiem w ten sposób automatycznie powiadomiony zostaje organ, który wydał dowód. Jest to niezbędna informacja, obowiązuje aż do czasu wyrobienia nowego dokumentu.

Nowy dowód osobisty

Po zgłoszeniu zaginięcia, niezwykle istotne jest, aby wypełnić wniosek o dowód osobisty. Kradzież lub utrata dokumentu nie upoważnia nas do braku dowodu w przyszłości. Co więcej – jesteśmy zobligowani do natychmiastowego wystąpienia o nowy dowód. Dlatego też, pamiętaj aby jak najszybciej złożyć wniosek. Można tego dokonać:

  • w urzędzie miasta – czyli w sposobie najbardziej standardowym, wymagającym złożenia wniosku papierowego
    za pomocą formularzy online – w tym celu niezbędne jest założenie profilu zaufanego lub e-dowodu. W tym celu konieczna jest tzw. skrzynka ePUAP, która założona jest w celu komunikacji z urzędem
  • poza urzędem – gdy niepełnosprawność lub inne przeciwwskazania, uniemożliwiają nam dokonania tego w sposób powyższy

Co zrobić gdy znajdę swój dowód?

Gdy znajdziemy dowód przed zgłoszeniem na policję lub do urzędu – możemy go z powodzeniem używać dalej, chyba, że istnieje podejrzenie, że dane mogły wpaść w niepowołane ręce, które mogłyby je wykorzystać dalej.

Gdy jednak do znalezienia doszło już po zgłoszeniu, pamiętajmy, że nie możemy używać go dalej. Taka forma dowodu figuruje już jako utracony, czyli inaczej nieważny. Następnie należy zwrócić go organowi, który wydał dokument i potwierdzić, że czekamy na wystawienie nowego, aktualnego dokumentu tożsamości.

W sytuacji gdy znajdziemy czyjś dowód, musimy liczyć się z tym, że został on zgłoszony jako skradziony. W tej sytuacji najbezpieczniej jest oddać go administracji publicznej – tj. policji lub urzędowi.

Znajdź dla siebie najlepszą pożyczkę spośród

51 ofert
Sprawdź wszystkie ofertySprawdź

Wsyłając teraz wniosek pieniądze możesz otrzymać w 15 min!